2002 Faaliyet Raporu

SEYAD 2002 YILI FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulumuz aylık toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirmiş, tüm üyelerimize açık olan toplantılarda mesleğimizi ilgilendiren konularda görüş alış verişi yapılmıştır. Mesleğimizin sorunları ve çözüm önerilerimiz konusunda üyelerimizin görüşlerinin alınması istenmiş gelecek raporlar sonucunda yönetim kurulumuzun ilgili kamu otoriteleri ile görüşmesi kararlaştırılmıştır.
Yönetim Kurulumuz yıl içinde diğer sivil toplum kuruluşları ile iletişim içinde olmakla birlikte bu dönemde amaçlanan işbirliğini gerçekleştirememiş olmanın farkındadır.
Yönetim Kurulumuz bu çalışma döneminde mesleğimizin başta gelen sorunları içinde yer alan dağıtım ile ilgili olarak İs-mail Dağıtımın daveti üzerine ilgili firmayı ziyaret etmiş, görüşmelerde bulunmuştur.

Kurumsal Kimlik, Temsil Tanıtım
Yönetim Kurulumuz 2002 çalışma yılı içinde önceki dönemde başlayan üye kartlarını yenileyerek devam ettirmiş, kartların bedellerinin derneğe ödenmesi konusunda gayret sarfetmiştir. Derneğimiz ilanlarının üye dergilerimizde yayınlanmasına devam edilmiştir.
Derneğimiz bu çalışma döneminde; WIN 2002, SODEX 2002 ve DERİ FUARI 2003 ‘de standı ile yer almıştır.
Yıl ortasında basımı yapılan tanıtım broşürümüz fuarlarda dağıtılmış.  Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlara kargo ile ulaştırılmıştır.

Üye Kayıtları
2002 yılı çalışma dönemi içinde derneğimize iki meslektaşımız Sarnıç İletişim Hizmetlerini temsilen İsmail Şen ve Kıymetli Şen üyelik başvurusunda bulunmuş ve Yönetim Kurulumuz başvuruları kabul ederek karara bağlamıştır. Yine bu dönem içinde üyelerimizden Sabahattin Şensoy ve Nurgül Şensoy’un üyeliklerine son verilmiş ve Yönetim Kurulumuz kararı tebliğ edilerek sonuç Derneğimiz üye defterine kaydedilmiştir.

Sosyal Etkinlikler
Yönetim Kurulumuz bu dönemde üyelerimiz ve eşlerinin katılımını amaçladığı iki yemekli toplantı düzenlemiş, toplantılarımızın ilki Temmuz ayında Derneğimizin ikinci yaşını kutlamak için Yıldız Çatı’da, ikincisi yeni yıl yemeği olarak Aralık ayında YTÜ Vakfı Hisarüstü tesislerinde gerçekleştirilmiştir.