Neden Üye Olmalısınız?

  • Mesleğimizin ortak tanımı ve iş yapış modellerinde paydaş olmak için,
  • Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz karşısında mesleğimizin hak ve menfaatlerinin savunulmasında dayanışmak için,
  • Mesleğimizi ilgilendiren yasa, yönetmelik ve/veya idari tedbirler, uygulamalar karşısında talep ve beklentilerinizi kamu idaresine (Merkezi ve yerel mercilere) iletebilmeniz için,
  • Haksız rekabetin önüne geçmek için,
  • Yöneticileriniz ve çalışanlarınızın mesleki eğitimi için,
  • Akademik bilgiye, uluslararası mesleki gelişmelere daha çabuk ulaşabilmek için,
  • Mesleğimizi başarıyla temsil eden nitelikli yayıncı üyelerimiz arasında yer almak ve

SEYAD’ın gücüne güç katmak için sizi de derneğimize üye olmaya davet ediyoruz…