2012 Faaliyet raporu

SEYAD 2012 FAALİYET RAPORU

12. ve 13.dönem SEYAD Yönetim Kurulunu oluşturan yeni yönetim,yönetimi devir almış olduğu Nisan 2012 tarihi itibariyle gerek Genel Kurul kararlarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar gerek yeni döneme yönelik etkinlik projelerini uygulamak amacı ile pek çok girişim ve faaliyette bulunmuştur.Bu çalışmalar kapsamında SEYAD Yönetim Kurulu kimi zaman Başkan nezdinde kimi zaman kendi içinde iş birliği projeleri ile görev paylaşımı içerisinde bu çalışmaları hayata geçirmiştir.Projelerin sürdürülme süreci içerisinde Yönetim Kurulu Üyesi olan bir arkadaşımızın firmasından ayrılması nedeni ile,Yönetim Kurulu Asil Üyeliğinde bulunan Yapı-Endüstri Merkezi adına temsilen Sn.İsmail Özcan’ın yerine Yedek Yönetim Kurulunun birinci sırasında bulunan Sektörel Tanıtım Grubunu temsilen Sn.Vedat Gökçe Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine getirilmiştir.

2012 Yılı 12.Dönem Başkanlık Görev Devri Hakkında Bilgilendirme

2012 Yılı 12.Dönem Başkanlık görevini devir alan yeni yönetime devir işlemleri 2012 Nisan ayına kadar sürmüş,bu süre içerisinde dört ay boyunca tüm prosedür ve işlemler Teknik Yayıncılık Ofisinde gerçekleştirilmiş Nisan ayında eski Dernek Sekreteri Duygu Saygının istifa etmesi nedeni ile bu süreçte görevi devir alacak yeni Dernek Sekreteri için değişik kanallardan eleman arayışına girilmiştir.Bu süreçte Duygu Saygı 15 gün kadar yeni Yönetim Kurulu Başkanı Nesip Uzun’un ofisinde çalışmış bu sürede bilgilerin ve evrakların devri için çalışmalar yapılmış banka hesapları ve Vergi Dairesinin nakil girişimlerine başlanmış,bunların gerçekleşmesi ise yeni Dernek Sekreterimizin işe başlaması ile Mayıs ayının sonuna doğru tamamlanmıştır.Hukuki yasal prosedürler Mayıs ayı sonunda ancak tamamlanabilmiştir.Yeni Vergi Dairesi ve adres değişikliği olarak Ekin Yayın Grubu Dernek merkezi olarak Dernekler Masasına bildirim yapılmıştır.Bu hali ile yeni yönetim esas olarak Haziran ayı içerisinde çalışmaya başlamış,bir önceki dönemden devir alınan vergi borçları bu dönemde de sorun olarak devam etmiştir.Buna ek olarak Ocak ayında Aras Kargo ile Derneğin bütçesinde olmayan 5.241,51 gibi bir rakam toplu gönderimi yapılmış bu da yeni yönetimin ödemek zorunda olduğu bir gider olmuştur.Nisan ayında Duygu Saygının istifa etmesi sonucu 4.000 TL ve o ayki maaşı toplam 4.600 TL ödeme yapılmıştır.

Web sitemizi Teknik Yayıncılıktan alınarak yeni Genel Sekreterimiz Asrin Bakır Gerçek’in Firma bünyesinde bulunan konunun uzmanı Cenk Gerçek tarafından yönetilmesine karar verilmiştir.

2012 SEYAD YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI 

SEYAD Yönetimi, İstanbul Valisini Ziyaret Etti

SEYAD Yönetimi,27 Şubat 2012 tarihinde İstanbul Valisini ziyaret ederek,sektörel yayıncılığın önemini aktardı.SEYAD 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Nesip Uzun, Genel Sekreter Asrin Bakır Gerçek,Yönetim Kurulu Saymanı İsmail Özcan,SEYAD Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Anıl ile SEYAD üyesi Ahmet Pelit ve Dernek Koordinatörümüz Duygu Saygı’nın bulunduğu heyet Vali Hüseyin Mutlu tarafından ağırlandı.Ziyarette SEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Nesip Uzun İstanbul Valisini SEYAD’ın faaliyetleri konusunda bilgilendirip SEYAD Üyesi yayınların Türk ekonomisine ve işletmecilerine faydasını anlattı.Görüşme çok olumlu bir havada cereyan etti ve her ay düzenli olarak Sektörel faaliyetlerin özet bilgisini İstanbul Valiliği ile paylaşarak Sektörel etkinlikler konusunda Valilik sürekli  bilgilendirildi. Çalışma düzenli olarak sürdürülmektedir.

SEYAD Dergilik Projesi

SEYAD Dergilik projesi için oluşturulan komisyon görevi Yönetim Kurulu tarafından sürdürülmüş olup gelinen noktada üyelerimizin katılım konusundaki isteksizlikleri nedeni ile bütün görüşmelere rağmen sonuca ulaştırılamamıştır.

İstanbul Sanayi Odasına Sektörel Dergi Gönderimi

İstanbul Sanayi Odası ile yapılan çalışma projesi kapsamında buraya düzenli olarak SEYAD’a dergilerini gönderen üyelerimizin yayınları gönderilmektedir.

SEYAD’a GELİR GETİRMEYİ AMAÇLAYAN ÇALIŞMALAR

SEYAD Katkı Getirmesi Amacı İle Tedarikçiler İle Görüşmeler Yapıldı.

Matbaa tedarikçileri için BASEV ile Dağıtım Firmalarından Tempo Dağıtım ile görüşmeler yapıldı.Ancak uzun görüşmeler sonucu istenilen sonuç alınamadı.

Kasım 2012 de Mars dağıtım ile görüşmelere başlanarak önemli mesafeler kat edildi.Mars Dağıtım verdiği fiyat listesi üzerinden totalde % 10 SEYAD’a bırakmayı taahhüt etti.Mars Dağıtım ile yapılan anlaşma sonuç noktasında ancak Mars Dağıtım’ın bağış yerine resmi fatura kesme zorunluluğu nedeni ile konu kilitlenmiş ve bu noktada çözüm olarak her üyenin gönderdiği gönderi Mars Dağıtım tarafından faturası geldikten sonra KDV hariç %10 kadarını fark faturası olarak iade edecek ve bu parayı kargo firması üye adına SEYAD’a gönderecek SEYAD buna mukabilen üyeye bağış makbuzu kesecektir.

Met Kağıtçılık ile anlaşma noktasına varılmıştır,bu anlaşmaya göre Met Kağıt derneğe toplu kağıt alımına karşılık SEYAD’a  her yıl belli bir bağış yapacaktır.

SEYAD Basın Kartının Etkinlik Alanını Genişletmeye Yönelik Çalışmalar Yapıldı

SARAR Mağazaları ile yapılan anlaşma sonucunda  %30, MEDICALPARK Hastenesi ile yapılan anlaşma sonucunda % 20 indirim uygulanacaktır.

İSPARK ile SEYAD Üyeleri için otopark indirimi görüşmeleri yapıldı.İSPARK Genel Müdürü ile yapılan görüşmelerde yasal muvzuatlarından dolayı herhangi bir sonuca varılamadı.

2012 Yılı İçerisinde SEYAD Olarak Katıldığımız Fuarlar

23-27 Nisan 2012 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen HANNOVER fuarı

2-6 Mayıs 2012 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuarında gerçekleşen YAPI FUARI

13-17 Ekim 2012 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuarında gerçekleşen İNTERMOB 2012 fuarı

29 Kasım-2 Aralık 2012 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuarında gerçekleşen Plast Eurasia İstanbul Fuarı

İTO Cemile Sultan Korusunda Dernek Üyelerimiz İle Yemekli Toplantı Yapıldı

İTO Cemile Sultan Korusunda Dernek Üyeleri ile dayanışma,sosyal ve cemiyet ilişkilerini geliştirme amacına yönelik bir etkinlik yapılmıştır.Derneğe katkıyı da hedefleyen bu yemekli toplantı katılımın yetersiz olması ve önceden bildirilen katılım sayısının altında olması nedeni ile katkı sağlanamadığı gibi zarar edilmiştir.Zarar Yönetim Kurulu tarafından karşılanmıştır.

Nice Medya Üyelerimiz Arasına Katıldı
Yapılan görüşmeler sonrasında SEYAD ailesine Nice Medyayı temsilen Eylem Öcal yeni üyelerimizden biri oldu.

KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER

Anayasa Platformu

SEYAD ANAYASA PLATFORMU İSTANBUL ÇALIŞTAYINA KATILDI.

Anayasa Platformu adı altında bir araya gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının, TEPAV sekretaryasında düzenlediği geniş katılımlı “Anayasa Vatandaş Toplantıları”nın on üçüncü ve sonuncusu 28 Nisan 2012 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen toplantılar, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışlarda Anayasa Platformu’nu oluşturan meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi milletvekilleri de bulundu.Çalıştayda her masada bir stk temsilcisinin bulunduğu toplantıda Seyad adına Başkanımız Nesip Uzun da STK temsilcısı olarak gün boyu çalışmalara aktif olarak katılıp düşüncelerin geliştirilip toparlanmasında aktif rol aldı. toplantıda Türkiyenin geleceğine yönelik önemli konular ele alındı. %80 gibi büyük bir oranda Özgürlük ve adalet beklentisinin ortaya çıktıgı toplantıda toplumun temel beklenti ve istekleri olarak ortaya çıkan ana görüşler; Dokunulmazlıkların kaldırılması talebi, Anayasa karşısında herkesin eşitliği ilkesi, anti-demokratik baraj sisteminin yeni anayasada tümüyle kaldırılması. Partilerin antidemokratik yapıları ve lider sultasının değistirilmesi. Pozitif ayrımcılık vb pek çok konuda toplumun beklenti ve istekleri, parlamentonun tartışmalarının çok ötesinde hedefleri de ortaya çıkardı.

TOBB Medya ve İletişim Meclisi Toplantılarına Katıldık 

SEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Nesip Uzun’un temsilciliği ile düzenli olarak katılım sağlanmıştır.Burada Meclis Üyesi 40 meslek grubuna Radyo TV,Gazete Yöneticileri,Halkla İlişkiler Dernek temsilcileri,RTÜK,Anadolu Ajansı,Basın Enformasyon gibi geniş bir meslek grubunun olduğu yapı içinde Sektörel Yayıncılık ve Sektörel Yayıncıların önemi konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılmış,bildiriler hazırlanmış değişik toplantılarda SEYAD adına bildiriler hazırlanmış,bu amaç ile Basından sorumlu Başbakan Yardımcısı Sn.Bülent Arınç ziyaret edilip ortak sorunlar iletilmiştir.

15-17 Aralık 2012 tarihleri arasında Bolu’da bulunan Gazelle Otelde düzenlenen “21.yy. medyanın geleceği “ konulu arama konferansına katılındı.Üç gün süren bu toplantıya Basın camiasından Gazete temsilcileri,Genel Yayın Yönetmenleri,Medya İletişim Meclisinin tüm temsilcileri,Başbakan Yardımcısı Sn.Bülent Arınç,Gümrük Ticaret Bakanı Sn.Hayati Yazıcı,TOBB Başkanı Sn.Rıfat Hisarcıklıoğlu konferans boyunca burada yer aldılar.Konferansta Sektörel Yayıncılığın önemi,Ülkemizde Sektörel Yayıncılığın gelişim süreci,sorunlar ve çözüm önerileri başlıklı bir bildiri sunuldu.Bildirimiz konferans kitapçığında yayınlandı.Konferansın ana fikrinin oluşmasında önemli katkılar sağladık.Çıkan ana fikir olarak Türkiye de siyasal otoritenin görsel ve yazılı medya ve yayıncılar üzerindeki hukuki,fiziki ve psikolojik baskıları birinci sırada yer alırken dağıtımda tekelleşme ve dağıtım kanalı yayıncılığının Devlet desteğinin zorunlu olduğunu vurguladı.Dijital yayıncılığın günümüzde ve yakın gelecekte mevcut yayın tarzının yerini alacağı,bu noktada yayıncıların kendilerini buna hazırlamaları gerekirken Devletin hukuk sisteminde buna göre yeniden düzenlenmesi belirtildi.Sosyal Medyanın gelişmesi ile birlikte yeni bir habercilik ve iletişim gazeteciliği türü olarak bağımsız halk gazeteciliğinin dijital platformda geliştiğine vurgu yapıldı.

6.Türkiye Sektörel Ekonomi Şurasına Katılındı

25 Aralık 2012 tarihinde Ankara da TOBB tarafından düzenlenen 6.Türkiye Sektörel ekonomi şurasına katılındı.Başbakan Yardımcısı Sn.Ali Babacan,Sanayi Bakanı Sn.Nihat Ergün,Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn.Hayati Yazıcı ve TOBB Başkanı Sn.Rıfat Hisarcıklıoğlunun yönetiminde gerçekleşen şurada TOBB Üyesi 61 Meclis Üyesi tüm gün süren oturumda sorunları dile getirdiler.Medya Meclisi olarak da bizlerde 4.Türkiye Sektörel Ekonomi Şurasında Sektörümüz temsil edildi.