2001 Faaliyet Raporu

SEYAD 2001 YILI FAALİYET RAPORU

Olağan Genel Kurul sonunda seçilen Yönetim Kurulu; Sektörel yayıncıların reklam fiyatlarında yaşadığı haksız rekabeti önlemek için maliyet analizi raporu ve tavsiye edilen taban fiyat listelerini hazırladı.
2001 Ekonomik krizi yaşanırken üyelerine ve tedarikçilerine bir duyuru hazırladı ve yayımladı.
Dönem sonunda üye sayısı 9 dan  11’e yükseldi.