Üyelik Şartları

Sektörel yayıncılık yapan gerçek kişiler, sektörel yayıncı firmaların aday göstereceği gerçek kişiler ve yayıncılık ile ilgili tüzel kişiler SEYAD’a asil üye olabilirler.

Asıl üye adayları,

1) SEYAD üyelerinden iki referans gösterir.

2) SEYAD tarafından hazırlanan üye başvuru formunu ekleri ile birlikte tam ve eksiksiz olarak doldurur.

3) Üyeliğe başvuru ile beraber tüzükte belirten aidat ve giriş ödentisini dernek banka hesabına yatırır.

4) Yayıncı olarak basın kanunu’nun gereklerine uygun bildirimi  yerine getirmiştir. İlgili mevkute alındı belgesinin bir kopyasını üyelik başvuru ekinde SEYAD’a ibraz eder.

5) Dernek tarafından oluşturulan Tüzük, Derneğin amaçları, meslek ilkeleri, etik kurallar ve yönetmelikleri okur ve kabul etmiş olduğunu yazılı olarak beyan eder.

6) Asıl üye adayı yayıncı firmalar;

Üye başvurusunda bulunurken, bir gerçek üye ismi aday olarak bildirir. Bir gerçek kişinin aidatı toplamı olan bedeli Dernek banka hesabına yatırır.

7) Adayların üyeliğe kabulü için; ilgili yayının veya yayınlarından birinin bir yıl içinde en az altı sayı yayımlanmış olması ve derginin bir yaşını tamamlamış olması, yayıncı firmanın ve adayların ana uğraşısının yayıncılık olması şartı aranır.

8) Bu şart dışında Dergilerin yayın yaptığı alan ile ilgili olarak sınai ve ticari faaliyette bulunmaması gerekir. Eğer bir yayıncı kuruluşun doğrudan yayın alanı ile ilgili bir şirket tarafından editöryal bağımsızlığı ihlal edecek şekilde finanse edildiği kanaati uyanırsa o yayın başvurusu asli üyeliğe kabul edilmez.

9) Kurumsal yayıncılar SEYAD’a asıl üye olamazlar. Firma ve/veya dernek yayınlarını yayımlayanlar, ilgili yayın kuruluşunda çalışan gazeteciler SEYAD tüzüğünde tanımlanan fahri üyelikten yararlanırlar.

10) Üyelik başvurusunda bulunan adaylar hakkında SEYAD Yönetim Kurulu başvuruyu takip eden ilk toplantısında adayın yayınlarını ve başvuru evraklarını inceledikten sonra karar verir.

Kararını üye adayına otuz gün içinde yazılı olarak bildirir. Red kararının bildiriminde gerekçe belirtir.

Üyeliğe kabul edilmeyen üye adaylarının aidatları, giriş ödentileri ve bir kopyası Dernekte kalmak kaydıyla evrakları eksiksiz olarak iade edilir.

Üye kayıt formunu PDF dosyası olarak indirmek için TIKLAYIN   

Kurumsal Üye kayıt formunu PDF dosyası olarak indirmek için TIKLAYIN