2006 Faaliyet Raporu

SEYAD 2006 Yılı Faaliyet Raporu

Değerli Sektörel Yayıncılar Derneği üyeleri, 21 Ocak 2006 tarihinde gerçekleşen 6. Genel Kurulu sonrasında seçilen Yönetim Kurulu, 2006 yılı için planladığı çalışmaların bir kısmını tamamlamış bir kısmını da sürdürmektedir.
Geçen yılki ilk toplantımızda ayrıntılarıyla belirlediğimiz hedeflerimiz, bu hedeflerimizle ilgili durum ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetler şöyledir:

1.Derneğimizin Adının Önüne “Türkiye” Ön Ekinin Getirilmesi: Bu konudaki mevzuat konuyla ilgili Genel Kurul kararını gerektiriyor. Dolayısıyla bugün alacağımız bir kararla bu konudaki ilk adımı atmış olacağız. Sonraki aşama ilgili kurum vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı’na başvurudur.

2. Fon Muafiyeti Çalışması: Yurtdışına çıkışlarda alınan fondan muafiyet için yapılacak işlemlerle ilgili bilgilendirme çalışması gerçekleştirilmiş ve üyelerimizin fon muafiyeti işlemlerini İstanbul Ticaret Odası’nda kolaylıkla gerçekleştirmesi için girişimlerde bulunulmuştur.

3. PTT Dağıtımı İndirimi: Dergilerimizin dağıtımının sektörel yayıncılığın en önemli sorunlarından biri olduğu hepimizin malumudur. Sanayileşmiş ülkelerdeki dergi dağıtım maliyetleri ile ülkemizdeki maliyetler karşılaştırıldığında görülen farkla ve dağıtım maliyetlerinin “makul” seviyelere çekilmesinin ekonomimize yapacağı katkı ile ilgili Kurucu Başkan İsmail Ceyhan tarafından hazırlanan bir raporu Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şahin, PTT Genel Müdürü Osman Tural’a ulaştırdık. 10 Ekim 2006 tarihinde Ankara’da PTT Genel Müdürlüğü binasında Genel Müdür Osman Tural ve ilgili genel müdür yardımcısı ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda ve Müsteşar İbrahim Şahin ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda;
a. Dergilere PTT tarifesinde bir indirim yapılması için çalışma yapılması
b. Sektörel yayıncılar ile Müsteşar ve PTT Genel Müdürü seviyesinde yapılacak bir toplantı ile indirim miktarının ayrıntılarının konuşulmasına karar verilmiştir. Bu toplantı, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şahin’in yılsonu dolayısıyla programının yoğunlaşması nedeniyle 2006 yılında gerçekleştirilememiştir. Bu yılki ilk ve öncelikli hedefimiz. Sözkonusu toplantıyı gerçekleştirmek ve hedeflediğimiz izini alabilmek olacaktır.

4. Dernek Kimlik Kartlarının Yenilenmesi ve Kartvizitler: 2006 yılında dernek kimlik kartlarımız yenilenmiş, ancak yasal kısıtlamalardan dolayı kart rengi mavi yapılmıştır. Bu konuda dernek üyelerimizden aldığımız bazı şikâyetler dolayısıyla kimlik kartları konusunu tekrar gündeme almayı düşünüyoruz. Ayrıca 2006 yılında tüm Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine kartvizit bastırılmış, SEYAD uzantılı elektronik posta adresleri tahsis edilmiştir.

5. Dernek Web Sitesinin Güncellenmesi: Derneğimizin web sitesi www.seyad.org adresi, her yapılan faaliyetten sonra güncellenmektedir. Ancak sitemizde, üyelerimizin yeni dergilerinin yer almasıyla ilgili hızlı bir güncelleme gerçekleşememektedir. 2007 Ocak ayı başı itibarıyla

a. www.seyad.org tamamen güncellenmiştir.
b. Sizlerden toplanan bilgiler doğrultusunda tüm yeni dergilerinizin adları ve logoları sitemize eklenmiştir.
c. Sitenin her sayfasında sağ sütunda kayan link olarak dergi logoları geçmekte ve logolara ilgili derginin linki de verilmiştir. Dergi logosu tıklandığında derginin sitesine ulaşılabilmektedir.
d. Üyelerimizin iletişim bilgileri, dergi adları ve logolarıyla ilgili değişiklikleri daha hızlı bir şekilde derneğimize ulaştırmalarını ve bilgilerini güncellemelerini diliyoruz.
e. Ayrıca üyelerimizin şirketleri ve yayıncılık faaliyetleri ile ilgili her türlü gelişmeye web sitemizde yer vermeyi de hedefliyoruz. Dolayısıyla bu konudaki gelişmelerin de derneğimize bildirilmesi durumunda sitemizde yer verilecektir.

6. Benzer Dergi Adları ve Haksız Rekabetin Önlenmesi İçin Girişim: Yeni Basın Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle farklı ilçelerde aynı adla dergi yayınlanması teknik olarak mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle mağduriyetler doğmaya başlamış, bazı üyelerimiz çeşitli rakipleriyle yargı yoluyla mücadele etmeye başlamıştır. Bu tip sorunların oluşmasını engellemeye yönelik hazırladığımız bir rapor,
a. 10 Ekim 2006 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şen ve Kurucu Başkan İsmail Ceyhan tarafından TBMM’de iki ilgili bakana sunulmuştur. Adalet Bakanı Cemil Çiçek ve Basından Sorumlu Devlet Bakanı Beşir Atalay ile ayrı ayrı yapılan görüşmeler neticesinde, önerilerimiz Adalet Bakanlığı tarafından, yasa değişikliği gerektirdiği için ilgili daire başkanlığına iletilmiştir. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı ile yazışmalarımız sürmektedir. Kısaca; Savcılıklara verilen Mevkute Beyannamelerine ISSN numaralarının ve dergi adları yanında logolarının da eklenmesi olarak özetlenebilecek önerimizin haksız rekabeti doğmadan engelleme konusunda önemli bir adım olduğu inancımızla konuyu takip ediyoruz.
b. Aynı rapor İstanbul Ticaret Odası Fikri Haklar Komitesi’ne de Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şen tarafından iletilmiş ve komitenin hazırladığı rapora girmesi için çalışmalarımız sürmektedir.

7. Çeşitli Kurumlarla Görüşme ve İşbirliği Arayışları: Geçen yıl hedeflediğimiz faaliyetlerden biri de çeşitli kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesiydi. Geçen yıl bu konuda önemli adımlar atılmıştır.

a. Bakan Düzeyinde Temaslar: Adalet Bakanı Cemil Çiçek ve Basından Sorumlu Devlet Bakanı Beşir Atalay ile Basın Kanunu ile ilgili raporumuz hakkında yapılan görüşme 10 Ekim 2006 tarihinde gerçekleşmiştir.
b. İTO Başkanı Murat Yalçıntaş ile Buluşma: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş ile üyelerimiz, 11 Mart 2006 tarihindeki tanışma kahvaltısında bir araya gelmiştir. İTO Başkanı Yalçıntaş, dernek üyelerimizin dergilerini İTO’nun katıldığı yurtdışı fuarlarında dağıtmayı taahhüt etmiştir. Ayrıca sektörlerle iletişimi güçlendirmek bağlamında işbirliği arayışları da başlamıştır. Bu işbirliğinin ilk adımı Hannover Messe 2007 Fuarının tanıtımıyla ilgili üye dergilerimiz ile çalışma olmuştur.
c. PTT Genel Müdürü Osman Tural ile Görüşme: PTT Genel Müdürü Osman Tural ile dergi dağıtım tarifelerinde indirim için görüşülmüştür. 10 Ekim 2006 tarihinde gerçekleşen ilk toplantı ile başlayan bu konudaki çalışmalarımız sürmektedir.
d. İDTM Genel Müdürü Alparslan Ertekin ve İDTM Danışmanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ali Bayramoğlu ile buluşma: İDTM Merkezinde derneğimiz üyelerine verilen iftar vesilesiyle, 17 Ekim 2006 tarihinde gerçekleşen buluşmada üye dergilerimizin uluslar arası planda gerçekleştirebileceği faaliyetler tartışıldı. İDTM Genel Müdürü Alparslan Ertekin, yurtdışına yönelik yayınlanan SEYAD üyesi dergileri İDTM bülteninde tanıtmak istediklerini belirtti. İDTM Bülteni tüm dünyadaki en önemli 3000 adrese ulaşmaktadır.
e. Sektörel Dernekler Federasyonu SEDEFED ile Temaslar: Sektörel Yayıncılar Derneği SEYAD, Sektörel Dernekler Federasyonu tarafından üyeliğe davet edilmiş ve konuyla ilgili görüşmeler SEYAD Genel Sekreteri Zeki Yücel tarafından gerçekleştirilmiştir. SEDEFED’in üyelik teklifi, uluslar arası diğer teklifle birlikte bu yıl tekrar ele alınacaktır.
f. Avrupa Dergi Yayıncıları Federasyonu FAEP ile Temaslar: Merkezi Brüksel’de bulunan FAEP Direktörü David Mahon ile AB Bilgi Köprüleri Hibe Programı bağlamında gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde SEYAD, FAEP’e üye olarak davet edilmiştir. Bu konudaki karar da önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmalar sonucunda kesinleşecektir.
g. Yurtdışı Fuar Organizatörleri Derneği YUFOD ile Temaslar: Üyelerimizin yurtdışı fuarlara daha yoğun ve kolay katılımı için YUFOD Yönetimi’nden bir toplantı talebimiz olmuştur. YUFOD görüşme talebimizi kabul etmiş, tarih bildireceğini belirtmiştir.

8. AB Bilgi Köprüleri Hibe Programı Başvurusu: SEYAD 2006 yılında ilk kez bir AB fonu için başvuruda bulunmuştur. AB Bilgi Köprüleri Hibe Programı’na yapılan başvurumuzun başlığı “Medya ve Sektörel Yayıncılık Alanlarında AB ve Türkiye” idi. Bu çalışmanın amacı ve yöntemi;
a. Üyelerimizin AB sürecindeki muhtemel olumsuzluklardan etkilenmelerini engellemek için eğitimler düzenlemek
b. Benzer süreçleri yaşamış ülkelerdeki meslektaşlarımızın deneyimlerini incelemek
c. Konuyla ilgili bir araştırma yaptırarak, durum tespiti yapmak.
Başvurumuz kabul edilmemiş olsa da önemli bir deneyim olmuştur. Uygun fonlar açıldığında, 2007 yılında da başvurular yapılabilecektir.

9. Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi Konferansı: SEYAD, 9 Haziran 2006 tarihinde, Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi’nde “Sektörel Yayıncılık” konulu bir konferans düzenlemiştir. Konferansa, konuşmacı olarak, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şen, Kurucu Başkan ve Denetim Kurulu Üyesi İsmail Ceyhan ve SEYAD üyesi Yıldırım Söylemez katılmıştır.

10. Fikri Mülkiyet Hakları ve Sektörel Yayınlar Semineri: Sektörel Yayıncılar Derneği olarak başlattığımız eğitim çalışmalarımızın ilki, 1 Kasım 2006 tarihinde yapıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri Mülkiyet Hakları Biriminden Araştırma Görevlisi Erkan Danış ve Group Hukuk Bürosu’ndan Avukat ve Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku kitabının yazarı Ahmet Keşli’nin verdiği seminerde, sektörel yayınları ilgilendiren açıdan fikri mülkiyet konusunda bilgi verildi, üyelerimizin soruları cevaplandı.

11. Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Semineri: Sektörel Yayıncılar Derneği olarak başlattığımız eğitim çalışmalarımızın ikincisi 4 Aralık 2006 Perpa Toplantı Salonu’nda yapıldı. SSK İstanbul Başkanlığı Müfettişi Yaşar Taşdemir’in verdiği seminerde 2007 yılında başlayacak yeni sosyal güvenlik sistemi konusunda bilgi verildi, üyelerimizin soruları cevaplandı.

12. Üyelerimizden Kaynaşma Toplantıları: Sektörel Yayıncılar Derneği üyelerinin birbirlerini daha iyi tanımaları için gerçekleştirdiğimiz sosyal faaliyetlere 2006 yılında da devam ettik.

a. Ezgi-A Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Seyidali Gönel, SEYAD üyelerini Levent’teki ofisinin bahçesindeki Barbekü Partisinde ağırladı. 13 Mayıs 2006
b. Aysberg Medya Yönetim Kurulu Başkanı İlker Altun, SEYAD üyelerini Atlıbey Çiftliğinde ağırladı. 10 Haziran 2006

13. 2007 Yılı İçin Yeni Girişimler: Sektörel Yayıncılar Derneği olarak geçen yıl başlamış girişimlerimizi sürdürmenin yanında yeni bazı girişimlerimiz de olacaktır.
a. SEYAD Ekonomi Yayınları Kütüphanesi: Ülkemizde sektörel dergilere ve sektörel kataloglara, bir merkezde toplu olarak ulaşmak ne yazık ki mümkün değildir. Bu eksiğin giderilmesi için SEYAD çatısı altında bir kütüphane kurulması için çalışmalar başlatmayı düşünüyoruz.
b. SEYAD Ödülleri: Sektörel dergilere bağımsız bir jüri tarafından çeşitli alanlarda verilecek ödüller için, kurulmuş komite çalışmalarını sürdürüyor.
c. SEYAD İşbirliği Çalışmaları: Sektörel Yayıncılar Derneği 90’ı aşkın derginin oluşturduğu bir gücü temsil etmektedir. Türkiye’de bu kadar çok dergi, bu miktarda tiraj ve bu kadar geniş sektörü kucaklayan bir başka ekonomi medya gücü yoktur. Bu gücün çeşitli biçimlerde daha etkin olarak kullanılabilmesinin mümkün olduğu inancıyla “istişare toplantıları” da düzenlenmesi düşünülmektedir.