2005 Faaliyet Raporu

SEYAD 2005 Yılı Faaliyet Raporu

Değerli Sektörel Yayıncılar Derneği üyeleri. 2005 yılında derneğimizin kuruluş hedefleriyle ilgili gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve projelerimiz şöyledir:

1. SEYAD Kaynak Komisyonu Toplantıları: Tek gelir kaynağı üye aidatları olan SEYAD’ın hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli olan kaynağı oluşturmak için bir “Kaynak Komisyonu” belirlenmiş ve çeşitli toplantılar yapmıştır. Bu toplantılar sonucunda SEYAD kataloğu hazırlanmış ve alınan reklamlar sayesinde gelir elde edilmiştir.

2. Benzer İsimdeki Dergi Sorunları Girişimleri: Üyelerimizden Aysberg Medya ile Türkiye Kargo Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) arasında Kargo Haber dergisi ismiyle ilgili bir ihtilaf yaşanmış, ihtilafın çözümüyle ilgili SEYAD girişim ve yazışmalarda bulunmuştur.

3. SEYAD Yönetmelik Çalışmaları: Sektörel yayıncılığın ve derneğimizin çalışmalarıyla ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla çeşitli metinlerin oluşturulması için bir komisyon oluşturulmuş ve komisyon aşağıdaki konulardaki metinleri hazırlamıştır:
a. Dernek Müdürü ve Personel Görev ve Yetki Yönetmeliği
b. Sektörel Yayıncılık Etik Kuralları
c. Onur Kurulu Yönetmeliği
d. Eğitim Yönetmeliği
e. Norm ve Standartlar

4. SEYAD Sektörel Yayıncılık Envanter Çalışmaları: Türkiye Sektörel yayıncılığının durumunun tespiti için yayınlanan dergilerin belirlenmesi, bu dergilerin; içerik, vasıf, hedef kitle, ekonomiye ve yayınlandıkları sektörlere etkilerini içeren bir envanter çalışması hazırlanmış ve üyelerimizle paylaşılmıştır.

5. Alt Sektör Dergi Toplantıları: Çeşitli sektörlere yönelik yayınlanan dergilerin kendi aralarında sektörel sorunları konuştukları ve çözüm önerilerini tartıştıkları toplantılarımız sürmüştür. Çeşitli tarihlerde şu sektörlere yönelik yayın yapan dergiler toplanmış ve sektörel sorunlarını tartışmıştır:

a. Gıda Sektörü Dergileri
b. Makine Sektörü Dergileri
c. İnşaat Sektörü Dergileri
d. Perakende Sektörü Dergileri

6. Üye Ziyaretleri: Dernek Yönetim Kurulu tarafından üyelerimiz adreslerinde ziyaret edilerek sektörel yayıncılığın sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

7. Basın Kanunundaki Teknik Sorunlar Raporu: Yeni Basın Kanunu’ndaki “benzer isimli dergi sorunu”na yol açan teknik ayrıntılarla ilgili bir rapor hazırlanmış ve Basından Sorumlu Devlet Bakanı Beşir Atalay ile Adalet Bakanı Cemil Çiçek’e ulaştırılmasına karar verilmiştir.