2000 Faaliyet raporu

SEYAD 2000 YILI FAALİYET RAPORU

SEYAD Kurucular Kurulu Kurulduğu Temmuz 2000 tarihinden 1. Olağan Genel Kurul Ocak 2001 Tarihinde toplanıncaya kadar süren dönemde; derneğin amblem ve logosunu belirledi. SEYAD’ın sektörel yayın kuruluşlarına tanıtılmasına çalıştı. Diğer yayın kuruluşlarına ve ilgili STK’lara derneğimizi tanıtıcı dosyalar ve tebrikler gönderdi. Taziyelerde bulundu. Dönem sonunda 7 olan üye kuruluş sayısı 9’a yükseldi ve ilk Genel Kurul Ocak 2001 de dernek merkezinde toplandı.