Amaçlar

 • Sektörel yayıncılık yapan kişi/kuruluşlar arasında bilgi alışverişi ve dayanışmayı sağlamak, ortak yarar paydasında güç birliği oluşturmak.
 • Sektörel yayıncılık yapan kişi/kuruluşların üçüncü şahıslar, ulusal ve uluslararası platformlarda mesleki temsil hakkını icra etmek.
 • Sektörel yayıncılığın tanımını, yaparak mevcut yapısını, gelecekle ilgili hedeflerini belirlemek.
 • Sektörel yayıncılığın benzer veya diğer yayıncılık türlerinden ortak özelliklerini veya farklarını belirlemek.
 • Meslek ilkeleri ve etiğini yazılı belge haline getirerek, standartlar ve kodlar oluşturmak, uygulanması ile ilgili disiplini tesis etmek.
 • Sektörel yayıncılığın ürettiği toplumsal ve ekonomik yararın tanıtımını, seminerler, paneller, basılı organlar yoluyla yaparak, gelişmesine hizmet etmek.
 • Müşterek, Pazar Ar-Ge, Organizasyonel Ar-Ge ve dağıtım kanalları Ar-Ge’leri gibi alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
 • Eğitim çalışmaları yapmak. Kurslar, seminerler düzenlemek, meslek içi eğitim programları oluşturmak.
 • Uluslararası literatürün Türkçeleştirilmesi için çeviri ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bir bilgi bankası oluşturmak.
 • Yurt dışındaki meslek organizasyonlarına üye olmak. Ulusal ve uluslararası faaliyetlerde eşgüdüm sağlamak.
 • Aynı alanda yayın yapan gruplar arasında alt komisyonlar oluşturmak suretiyle branşlar arasında iyileştirme sağlamak ve tavsiye kararları almak.