2017 Faaliyet raporu

SEKTÖREL YAYINCILAR DERNEĞİ
2017 YILI FAALİYET RAPORU

SEYAD GENEL KURUL GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi
3. Gündem hakkındaki değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve Kabul edilen önerilerle gündemin son şeklinin bağlanması
4. Önceki dönem faaliyet raporu ile gelir ve gider bilançosunun beyan edilmesi ve onanması
5. Önceki dönem denetim kurulu raporlarının okunması
6. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
7. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerin seçimi
8. Dilek, görüş ve öneriler
9. Kapanış

Tarih: 23 Ocak 2018 / Saat: 17.00-19.00
Yer: Canan Business
Adres: Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0 212 266 7070

 

2017-2018 DÖNEMİ DERNEK ORGANLARI LİSTESİ

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
Yıldırım Söylemez – Başkan
Ahmet Pelit – Genel Sekreter
Mesut Kul – Sayman
Asrin Bakır Gerçek – Üye
Vedat Gökçe – Üye

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Kenan Anıl
Melis Üstün
Eylem Öcal
Nurten Berberoğlu

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
İsmail Ceyhan
Vahit Mahmatlı
İlker Altun

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Yüksel Kaya
Nesip Uzun
Mustafa Aslan


FAALİYETLER

SEYAD yönetimi 2017 yılında aşağıdaki konulara odaklanmıştır:

1. Seyad Yönetim Kurulu 2017 yılında 7 kez toplanmıştır.
2. Seyad üye katları bastırılarak üyelerimize ulaştırılmıştır.
3. İki yeni yayıncı kuruluş üyelerimiz arasına katılmıştır:
• Mimart Yayıncılık ve Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. / YETKİLİ KİŞİ: Kemalettin Aksöz
• Medikongre Yayıncılık. / YETKİLİ KİŞİ: Atilla Bıyıklı
4. Aysberg ve Ekin Yayıncılık Kurumsal Üye statüsüne geçmiştir.
5. 3 Kasım 2017’de Asrin Bakır Gerçek TMİM (Türkiye Medya İletişim Meclisi) toplantısında Seyad’ı temsil etmiştir.
6. Sektörel Yayıncılık Sertifika Programına ilişkin Özyeğin Üniversitesi Dekanı Orhan Hacıhasanoğlu ile görüşüldü. Üniversite projeyi onayladı. Eğitimcileri ve eğitim programını SEYAD belirleyecek. Elde edilen gelir Özyeğin Üniversitesi ve SEYAD arasında paylaşılacaktır. İçerikler ve program tamamlanarak süreç takip edilmelidir.
7. PTT ile üyeler için avantaj sağlayacak bir protokol düzenlenmiş ve uygulaması takip edilmiştir.
8. Dernek web sitesi yenilenmiştir. Sosyal Ağ hesapları Mesut Kul tarafından aktif hale getirilmiştir.
9. 16/11/2016 tarihinde Dernek Başkanlığını YEM A.Ş. temsilcisi olarak yürüten Gülçin İpek temsil ettiği şirketin faaliyetlerini sonlandırması nedeniyle istifa etmiş ve yerine Yönetim Kurulu kararıyla Dernek Genel Sekreteri Yıldırım Söylemez atanmıştır.


TOBB Medya ve İletişim Meclisi’nin 3 Kasım 2017 tarihinde TOBB İstanbul Binası’nda düzenlenen toplantısına katıldık

Uzun bir aradan sonra yapılan ilk toplantı 3 Kasım 2017 tarihinde, Meclis çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşımı, Meclisin yeni dönem hedeflerinin belirlenmesi ve Meclis üyelerinin görüş ve önerilerinden oluşan gündemiyle gerçekleştirildi.

Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Asrin Bakır Gerçek’in katıldığı toplantıda, Meclis yönetimi, RTÜK, Basın İlan Kurumu, Basın Yayın Genel Müdürlüğü gibi Meclis üyelerinin de bulunduğu kurumların çalışma şekilleri, amaçları, basın kuruluşlarından beklentileri gibi konuları içeren sunumlar yapılması talebi geldi.

Toplantıda,

– Ürün yerleştirme konusunda reklam veren, reklamcı, yapımcı ve yayıncının sadece kendi bakış açısı ve amacı çerçevesinde talepte bulunması nedeniyle sorun yaşanmakta, konu kamu kurum/kuruluşlarının düzenlemeleri ile beraber değerlendirildiğinde sektörde kaos yaşandığı,
– Örtülü reklam konusunda kuralların net olmaması nedeniyle sektörün nasıl bir uygulama yapması gerektiğini bilememesi nedeni ile,
– Ürün yerleştirme ve örtülü reklama ilişkin bir çalıştay düzenlenmesi faydalı olacaktır, görüşleri belirtildi.


Meslekler Nereye Gidiyor/Meslek İlkeleri ve Ahlakı

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, İletişim Danışmanları Derneği ve Halkla İlişkiler alanında akademisyenler, biz ve gazeteciler, meslek ilke ve ahlakı konusunda medya ve halkla ilişkiler sektörünün bir araya geleceği bir çalıştay düzenlenmesi önerisinde bulunuldu.

Ayrıca bu kapsamla ilgili olarak dünyada ve Türkiye’de meslekler nereye gidiyor konulu da eğitim-seminer çalışması yapılması önerisi de geldi.

Alınan kararlar
1. Türkiye Medya ve İletişim Meclisi üyesi olan ancak toplantılara katılım sağlamayan Meclis üyelerine, temsilcilerini yeniden değerlendirmeleri ve/veya mevzuat temsilcilerinin toplantıya katılımlarını sağlamaları amacıyla resmi yazı yazılmasına,
2. Ürün yerleştirme konusunda bir çalıştay/konferans yapılmasına ve konuyla ilgili hazırlıkların Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fügen Toksü tarafından yürütülmesine,
3. Sayın Taylan Erten tarafından sarı basın kartı temininde yaşanan sorunlara ilişkin bir çalışma yapılmasına ve söz konusu çalışmanın Türkiye Medya ve İletişim Meclisi’nin onayı ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne iletilmesine,
4. Sayın Taylan Erten’in sektör raporu hazırlanması amacıyla görevlendirilmesine,
5. Meclisin, Reklam Kurulu ile buluşması konusunun Kurul’da gündeme getirilmesine,
7. Başbakan Yardımcısı Sayın Hakan Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş’un ziyaret edilmesine,
8. Mesleklerin değişimi, etik değerler ve Türkiye’nin algı sorunun daha sonraki toplantılarda ayrı bir gündem olarak ele alınmasına,
9. Bir sonraki toplantının Aralık ayında İstanbul’da yapılmasına karar verilmiştir.


TOBB Medya ve İletişim Meclisi’nin 22 Aralık 2017’de İstanbul’da yaptığı Aralık ayı toplantısına katıldık

Aralık ayı toplantısında;

Mart 2018’de Mesleklerin Geleceği ve Etik Çalıştayı düzenlenmesine, SEYAD’ın, Sektörel Yayınlar Envanteri hazırlayıp Meclis Danışmanı Taylan Erten’e sunmasına, Meclis’in TÜİK’ten yayın envanterini istemesine, Meclis Danışmanı tarafından hazırlanan Medya ve İletişim Meclisi Sektör Raporu’nun üyelerin katkılarına sunulmasına, Sarı basın kartı iptalleri konusuyla ilgili Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile görüşme yapılmasına karar verildi ve diğer konularda görüş bildirildi.

Sektör raporuna girmesi için SEYAD adına Sayın Asrin Bakır Gerçek, Sayın Vahit Mahmatlı ve Sayın İsmail Ceyhan tarafından hazırlanan aşağıdaki bölüm, Meclis yönetimi ve Danışmanına iletildi.


GÜNDEMDE BEKLEYEN KONULAR bölümü için SEYAD görüşleri

Türkiye’de ürün, üretim ve hizmet çeşitliliğinin arttığı ve üretim ve dağıtım ağının yaygınlaştığı, 1990’lı yıllarla birlikte sektörel yayıncılık hiçbir özel ilgi ve destek görmeden kuruluşunu ve gelişimini tamamlamış Avrupalı benzer yayınlarla aynı kalite seviyesi ve sektörlerin iç haberleşmesine; ürün, hizmet, ilgili kişi ve markaların tanınmasına önemli katkıda bulunmuştur.

Bu önemli katkı ve çabaya rağmen sektörel yayıncılık var olma, kuruluşunu tamamlama ve yazı konusuna hâkim yazı işleri ve editör kadrolarını yetiştirme gibi temel konulardaki uğraşıyla birlikte ürün, hizmet ve üretim teknolojilerinin yazılı ve erişilebilir yazılı kaynaklarını oluşturma işlevini de üstlenmiştir.

Geçen süre içinde günlük basına veya okura yönelik bayi dergilerine sağlanan hiçbir kolaylıktan ve destekten yararlanmamışlardır.

Örneğin, yazılı medyanın önemli bir paydaşı olarak sektörel dergilerin idareden en önemli beklentilerinden biri, Anadolu basınına destek olarak PTT fiyat listesinde yapılan indirimin, adrese ücretsiz olarak gönderilen sektörel dergiler için de yapılması ve PTT fiyat listesinde “gazeteler” ibaresi yerine “gazeteler ve sektörel dergiler” ibaresinin yer almasıdır.

Buna karşılık yasa yükümlülükleri ve müeyyideleri çok yüksek tirajlı yayın organlarına göre hazırlanmış yasa ve yönetmenliklere tabidir.

Sektörel yayıncılıkla ilgili sorunların bir kısmı, Türkiye konvansiyonel medya organlarının sorunlarıyla örtüşürken, tamamen sektörel yayıncılığın kendi disiplininde çözmesi gereken sorunlardır. Medya türleri belirlenirken ve genel medya dünyası içinde konumlandırırken sektörel yayıncılığın hedefleri, var oluş sebepleri ve felsefesi doğru anlaşılmalı ve yazılı basın, işitsel ve görsel basınla birebir örtüşmediği için birlikte ele alınmalarının doğru olmadığı görülmelidir.

Sektörel yayıncılık, hizmet verdiği sektöre karşı sadece “doğru, tarafsız haber içeriği sağlamak” değil, beraberinde bir tür sektörel halkla ilişkiler hizmeti vermekte ve/veya bu hizmetin verilmesine ortam sağlamak misyonundadır. Bu nedenle, doğrudan basına ilişkin mevzuata dahil edilmesi, sektörel yayıncılığın misyonlarından birini örselemektedir. Sektörel yayıncılık, basın mevzuatına dahil edilse bile (mevcut koşulda dahildir), misyonunu gelişmiş ülkelerdeki emsalleri gibi yerine getirebilmesi için istisnai hükümlere ihtiyaç duyacaktır.

Diğer bir önemli tespit de, Türkiye’de yayınlanan “dergi” statüsünde ”Güncel Mevkute Listesi”ne erişim sağlanamadığından, Sektörel Yayıncılar Derneği (SEYAD) tarafından bir envanter çalışması gerçekleştirilememiştir. Bu listeye Medya ve İletişim Meclisi’nin yardımı ile erişim sağlanabilirse, SEYAD Türkiye’de sektörel yayıncılığın gerçekçi hacmini tespit edebilecek
ve bu sağlıklı verileri değerlendirerek referans oluşturabilecek çalışmaları yapabilecektir.”


PTT Kargo görüşmeleri ve PTT Kargo-SEYAD protokolü

PTT Kargo ile yapılan görüşmeler neticesinde, SEYAD üyelerinin özel indirimli ve avantajlı bir fiyat ile kargo gönderimi yapabilme olanağı olmuştur. Sözleşmenin yenilenmesi, avantajlı fiyat ve üyelerin çoğunluğunun bu hizmetten yararlanabilmesi adına iyileştirme çalışmaları yapılması için PTT yönetimiyle görüşmeler sürmektedir.