Hakkımızda

SEYAD (Sektörel Yayıncılar Derneği), 2000 yılının Ocak ayında Türkiye’de sektörel yayıncılık alanında faaliyet gösteren 4 firmanın (Doğa Yayıncılık, Maya Basın Yayın, Şatana Yayıncılık, Ekin Yayıncılık) girişimiyle Kurucu Başkan İsmail Ceyhan ve Asrin Bakır, M. Vahit Mahmatlı, Tezcan Öztürk, Süreyya Şatana, Kerim Şatana, Nesip Uzun’dan oluşan Kurucular Kurulu’nun dernek başvurusu 2000 yılının Temmuz ayında onaylandı ve Sektörel Yayıncılar Derneği kuruldu.

SEYAD, ülkemizde sektörel yayıncıların üye olduğu ilk ve tek dernektir. Nisan 2020 itibariyle 22 üyesi bulunmaktadır. 22 üyesinin yayımladığı 65 sektör dergisi, Türkiye’de faaliyet gösteren yayıncıların yaklaşık %60’ını temsil etmektedir.

SEYAD

Faaliyetler / Kazanımlar

Mart, 2010

SEYAD, kuruluşunu takip eden yıllarda faaliyetlerini düzenli olarak sürdürdü.

Şubat, 2015

SEYAD, başta mesleğimizi ilgilendiren bakanlıklar-kamu kurumları olmak üzere, görüşmeler gerçekleştirdi. Dönemin basından sorumlu Devlet Bakanı

Aralık, 2015

(Beşir Atalay) ve Adalet Bakanı’nı (Cemil Çiçek)  makamında ziyaret ederek, hazırlanan Basın Kanunu’nda meslektaşlarımızın mağduriyetini giderecek önerilerde bulundu ve dergilerimizin yasada (yerel yayın-periyoda bağlı olarak) farklı tanımlanabilmesini temin etti.

Mayıs, 2016

Türk Patent Enstitüsü Başkanını ziyaret ederek dergi isimlerinin marka tescili konusunda karşılaştığı güçlüklerin giderilmesi yönünde girişimlerde bulundu. Basın Yasası ile birlikte marka tescilleri zorunlu oldu ve kolaylıklar sağlandı.

Haziran, 2016

PTT Genel Müdürlerine ve Bölge Müdürlerine ziyaretlerde bulundu. Fiyat indirimi ve insert bedelinin kaldırılması önerilerinde bulundu ve kazanım elde etti.

Şubat, 2017

KOSGEB İdarecilerini konuk etti ve işbirliği yaparak üyelerimizin KOSGEB desteklerinden yararlanması için öneriler geliştirdi. Hizmet sektörünün KOBİ tanımı içerisine alınması ile desteklerden faydalanmamızın önü açıldı.

Nisan, 2017

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü İstanbul İl Müdürlüğü’ne ziyaretlerde bulundu ve işbirliği geliştirdi.

Temmuz, 2017

Eğitimler düzenledi. Satış teknikleri (uygulamalı), hukuk seminerleri (basın hukuku-fikir ve sanat eserleri mevzuatı-ticaret kanunu v.b.), rekabet, yeni teknolojiler konularında eğitimler gerçekleştirdi.

Nisan, 2018

TOBB bünyesinde kurulan Medya ve İletişim Meclisi’nde üye olarak yer aldı. Faaliyetlerine katıldı ve mesleğimizi ilgilendiren konularda girişimlerde bulundu. Meclisin raporlarında taleplerimizin yer almasını temin etti.

Şubat, 2019

Üyelerinin karşılaştığı (haksız rekabet-marka ihlali v.b.) hukuki sorunlarda üyelerine yardımcı oldu. Davalara bilirkişi olarak görüş bildirdi.

Mart, 2019

Tedarikçilerimizle projeler geliştirdi. PTT Kargo ile indirimli fiyattan işbirliği protokolü gerçekleştirdi.