Blog

21 Aralık 2014

SEYAD Stratejik Yol Haritası Arama Toplantısı Yapıldı

SEYAD Stratejik Yol Haritası Arama Toplantısı Yapıldı

SEYAD, 19 Aralık 2014 tarihinde Yapı Endüstri Merkezi’nin (YEM) Fulya’daki merkezinde arama toplantısı gerçekleştirdi. Sektörel yayıncılığın sağlıklı gelişimini sağlamak ve üyelerine azami katkıyı üretebilmek için meslek içi sorunları, tehdit ve fırsatları ortak akılla analiz etmek ve stratejik hedefler belirleyebilmek için düzenlenen arama toplantısına SEYAD üyelerinin yüksek oranda katılımı sağlandı.
Toplantıda SEYAD’ın yakın dönemdeki faaliyetleri, ilgili kurum, dernek ve organizasyonlarla temasları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Asrin Bakır Gerçek üyeleri bilgilendirdi.

Birinci bölüde ele alınacak konular belirlendi. Bu konular; kurumsal temsil ve tanınırlık, üye sayısının artırılması, mesleki eğitim çalışmaları, haksız rekabet, sektörel yayıncılığın prestijinin artması, SEYAD üyelerinin deneyimlerini paylaşabilecekleri ortamın hazırlanması ve iletişim fakültelerinden stajyer temini başlıklarını taşıdı.

Çözüm önerilerinin tartışıldığı ikinci bölümde ele alınan ilk konu kurumsal bilinirliğin artırılması oldu. Bu doğrultudaki öneriler arasında; KOSGEB, BYEGM, İTO, TOBB Medya Meclisi, Basın İlan Kurumu, TÜHİD, RVD, Fuar Yapımcıları Derneği, TÜİK gibi kuruluşlara yüz yüze görüşmelerle temasa geçilmesi ve var olan temasların sürdürülmesi, İletişim Fakülteleri ile temasa geçerek programlarına sektörel yayıncılık hakkında dersin konulmasına çalışılması, medya satın alma ajanslarına yönelik sektörel yayıncılığı tanıtan bültenlerle ve/veya tanışma daveti gibi etkinliklerle, Linkedin sosyal medya platformunda oluşturulacak bir grup yolu ile iletişime geçilmesi, sektörel yayıncılıkla ilgili tanıtım kiti hazırlanarak ilgili örgütlere iletilmesi, dijital formatının sosyal medyada paylaşımının sağlanması, fuarlarda sadece SEYAD üyeleri için SEYAD sabit raflarının yer almasının sağlanması yer aldı.

Üye sayısının artırılmasına yönelik olarak; üye olacak yayın kuruluşlarının saptanması, bir tema başlığı altında düzenlenecek bir toplantıda bir araya gelinmesi, üye aidatlarının ve ödeme şekillerinin gözden geçirilerek taksitli ödeme olanağının sağlanması önerildi. Belirlenen birkaç yayıncı firma ile temasa geçilmesi konusunda görev dağılımı yapıldı.

Meslek içi eğitim konusunda yılda iki kez olmak üzere reklam satış ekiplerine yönelik olarak eğitimlerin düzenlenmesi ile ilgili onursal üye İsmail Şen’in görev almasına karar verildi. Bununla birlikte ilan veren kuruluşların kurumsal iletişim sorumlularının yazı işleri ile sağlıkla çalışabilmelerine yardımcı olacak bilgilendirmelerin yapılması, sektörel yayıncılığın yeni açılımları, iş süreçleri konularında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanabilecek üyeler arası toplantıların düzenlenmesi önerileri gündeme geldi.

Haksız rekabet konusunda Reklam Verenler Derneğinin tiraj denetimi için bağımsız bir kurum oluşturma girişimleri olduğuna dair bilgi verildi, SEYAD’ın üyelerine ait dergilerin tirajlarının denetleyebilmesi için bir uygulama modeli üzerinde görüş alış verişlerinde bulunuldu.

Gelecek eylem planı içinde; BYEGM tarafından SEYAD üyelerine basın kartları konusunda verilecek brifing için tarih saptanması, …..yayıncılıktan Eylem…. İle …..dan Vahit Mahmatlı’nın Linkedin grubunu oluşturmak üzere görev alması, onursal üye İsmail Şen, ….’dan İsmail Ceyhan, ….’dan Vahit Mahmatlı ve ….’dan Ahmat Pelit’ten oluşan çalışma grubu tarafından SEYAD tarihçesinin 2015 Ocak ayı sonuna kadar hazırlanması kararları yer aldı.
Toplantıya katılan üyeler, yapılan arama toplantısının SEYAD’ın gelecek stratejik eylam planına ışık tutacağı görüşünü paylaştılar.

Uncategorized
About editor

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir