Blog

1 Mart 2008

TOBB Meslek Gruplandırması Değişiklikleri

TOBB Meslek Gruplandırması Değişiklikleri

Değerli yayıncılar, TOBB meslek gruplandırması, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE) sistemi esas alınarak değişiyor. Bu konudaki duyuruyu 16 Şubat 2008 tarihinde yapmış ve yeni meslek gruplandırması rehberini www.seyad.org sitesinde incelemenize sunmuştuk.

Sözkonusu rehberde yaptığımız inceleme sonucu, gazete, dergi, kitap ve internet yayıncılık faaliyetlerini içeren grubun 58 numaralı Yayıncılık Faaliyetleri Grubu olduğunu belirlemiş bulunuyoruz.

Bu nedenle 2009 Ocak veya Şubat aylarında gerçekleşecek Oda Organ Seçimlerinde geçerli olacak Oda Meslek Gruplarının yeniden oluşturulması sürecinde tüm yayıncıların 58 numaralı Yayıncılık Faaliyetleri grubuna kaydolmalarını tavsiye ediyoruz.

Böylece şimdiye kadar farklı meslek gruplarında bulunduğumuz için temsil edilmediğimiz Oda Organlarında temsil edilme ve sorunlarımızı duyurma şansımız doğacaktır.

İstanbul dışındaki yayıncıların, bağlı bulundukları Odalardan yeni meslek gruplandırmasının nasıl gerçekleşeceğine dair bilgi almalarını tavsiye ediyoruz.

İstanbul’daki yayıncılar ise 2–11 Nisan 2008 tarihleri arasında İTO Ana Hizmet Binasına giderek, ilgili anketi doldurarak NACE kodlarını bildirebilirler.

İstanbul Ticaret Odası, 15 Nisan – 30 Mayıs 2008 tarihleri arasında şirketlere anketörler vasıtasıyla ulaşarak NACE kodlamalarını yapacak olsa da, 250 bin üyeye bu kadar kısa bir sürede ulaşmanın zorluklarını göz önüne alarak, bizzat Odaya ulaşmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü ulaşılamayan üyelerin kodlamaları resen yapılacaktır.

Sonuçta farklı kodlarla, farklı gruplarda yer almanın yayıncıların gücünü azaltacağı gerçeğinden hareketle 2–11 Nisan 2008 tarihleri arasında tüm yayıncıların İTO’ya ulaşmalarını tavsiye ediyoruz.

Seyad Yönetim Kurulu Adına
İsmail Şen
Yönetim Kurulu Başkanı
Sorularınız için: 212- 216 85 15 / 532- 414 11 77

NACE Kodlaması için ayrıntılı adres:
İTO İstanbul Ticaret Odası Ana Hizmet Binası
4. Kat 2 Nolu Toplantı Salonu
Reşadiye Caddesi Eminönü – İstanbul

İncelemeniz için NACE Gruplandırma Sistemi Rehberi:
http://www.tobb.org.tr/duyurular/TOBB_mesleklerin_gruplandirilmasi_rehberi.pdf

58 Yayıncılık faaliyetleri
Bu bölüm, kitaplar, broşürler, el ilanları, sözlükler, ansiklopediler, atlaslar, haritalar ve grafiklerin yayınlanmasını; gazeteler, dergiler ve süreli yayınların; yazılım programlarının yanı sıra rehber ve posta adres listesi ve diğer yayınların yayımlanmasını kapsamaktadır.Yayımlama, içeriği ile ilgili telif hakkının elde edilmesini ve bu içeriğin değişik şekillerde çoğaltmasını ve dağıtımını organize ederek kamuya sunulmasını kapsamaktadır. Tüm olası yayımlama şekilleri (basılı, elektronik veya ses kaydı, internet üzerinden, CD-ROM gibi multimedia ürünler, referans kitapçıkları gibi), sinema filmi hariç olmak üzere bu bölümün kapsamına girmektedir.Bu bölüm, sinema filmlerinin, video kasetlerin ve DVD veya benzer medya (bölüm 59) üzerinden filmlerin yayınlanmasını ve kasetler ve ses materyalleri (bölüm 59) için asıl kopyaların üretimini hariç tutmaktadır. Ayrıca, kayıtlı medyanın çoğaltılması (bkz. 18.20) ve basılmasını (bkz. 18.11, 18.12) hariç tutmaktadır.

58.1 Kitapların, süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımlama faaliyetleri
Bu grup, kitaplar, gazeteler, dergiler ve diğer süreli yayınların, rehber ve posta adres listelerini yayınlanması faaliyetlerini ve fotoğraflar, gravürler, posta kartları, tarife çizelgeleri, formlar, posterler ve sanat çalışmalarının çoğaltılması gibi diğer çalışmaları kapsamaktadır. Bu çalışmalar, geliştirilmeleri için gerekli olan zihinsel yaratıcılıkla karakterize edilmektedir ve genellikle telif hakkı ile korunmaktadır.

58.11 Kitap yayımı
Bu sınıf, basılı veya elektronik ortamda (CD, elektronik görüntü gibi) ya da sesli formda veya internet de kitapların yayımlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; – sözlükler ve ansiklopedilerin yayımlanması da dahil, kitapların, broşürlerin risalelerin ve benzer yayınların yayımlanması, – atlaslar, haritalar ve grafiklerin yayımlanması, – işitsel kitapların yayımlanması,- CD-ROM vb. üzerinden ansiklopedilerin yayımlanması. Kapsam dışı olanlar; – küre üretimi, bkz. 32.99, – reklam materyallerinin yayımlanması, bkz. 58.19, – müzik ve nota kitaplarının yayımlanması, bkz. 59.20, – serbest yazarların faaliyetleri, bkz. 90.03.

58.11.00 Kitap yayımı

58.12 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması
Bu sınıf, kendi içeriklerinde değil ama kendi formlarında muhafaza edilen gerçek/bilgi (veritabanları) listelerinin yayınlanmasını kapsamaktadır. Bu listeler basılı veya elektronik formda yayımlanabilmektedir. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- posta adres listelerinin yayımlanması,- telefon rehberlerinin yayımlanması,- diğer rehberler ve içtihat hukuku, eczacılık yayınları gibi derlemelerin yayımlanması.

58.12.00 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması

58.13 Gazetelerin yayımlanması
Bu sınıf, reklam gazeteleri dahil olmak üzere, bir haftada en az dört kez çıkarılan gazete yayıncılığını kapsar. Yayıncılık, internet dahil olmak üzere, basılı veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. Kapsam dışı olanlar; – haber ajansı faaliyetleri, bkz. 63.91.

58.13.00 Gazetelerin yayımlanması

58.14 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması
Bu sınıf, bir haftada dörtten az çıkarılan süreli yayınların ve diğer dergilerin yayıncılığını kapsamaktadır. Yayıncılık, internet dahil olmak üzere, basılı veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. Radyo ve televizyon program listelerinin yayınlanması da buraya dahildir.

58.14.00 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 287 / 288

Uncategorized
About editor