Blog

16 Temmuz 2008

SEYAD Temmuz’08 Yönetim Kurulu Toplantısı Düzenlendi.

SEYAD Temmuz’08 Yönetim Kurulu Toplantısı Düzenlendi.

Sektörel Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı, 16 Temmuz 2008 Çarşamba günü saat 17.00’de Ajans Mik Merkezinde gerçekleşti. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şen, Genel Sekreter Ahmet Pelit, Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Anıl ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Vedat Gökçe katıldı.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı:

1. Geçmiş dönemlerden aidat borcu olan üyelerimize, aidat borçlarının hatırlatılmasına, hatırlatmanın iadeli taahhütlü bir mektup ile yapılmasına, geçerli bir neden olmaksızın ödememekte ısrar edenlerin, dernek tüzüğümüzün 7.maddesi gereğince üyelikten çıkarılmalarına,

2. Karisba Medya Bilişim tarafından yayınlanan Perakende Haber Dergisi’nin yayınına son vermesi dolayısıyla üye M. Çağatay Kayhan’ın üyeliğinin sona erdirilmesine,

3. Üye Babur Akyol’un Ekonomi Yayınları’ndaki görevinden ayrılması dolayısıyla üyeliğinin sona erdirilmesine ve Ekonomi Yayınları’na bilgi verilmesine,

4. Seyad katalogunun üyelerin yayınladığı tüm dergi, sektörel katalog, sektörel cd, sektörel web sitelerini içerecek biçimde basılmasına,

5. KOSGEB’in yurtdışında yayınlanan reklamlara yönelik verdiği desteği, yurtdışına yönelik yayın yapan Türk yayıncıların yayınlarını da kapsaması için yeniden düzenlenme önerisinin hazırlanmasına,

6. Seyad üyelerince yayınlanan dergilerle sınırlı olmak üzere, Sektörel Yayınlar Reklam Raporu ve Sektörel Yayınlar İçerik Raporu olarak iki raporun aylık olarak hazırlanarak duyurulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Uncategorized
About editor