Blog

11 Ekim 2010

DTM ve TOBB Ziyaretleri Sonuç Bildirimi

DTM ve TOBB Ziyaretleri Sonuç Bildirimi

Sektörel Yayıncılar Derneği’nin kurum ziyaretlerine devam etmekte ve sektörel yayıncılarımızın kurumlar nezdinde faydasına olacak çalışmalar için gerekli adımları atmaktadır.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, 11 Ekim 2010 Pazartesi günü gerçekleştirilen “Günümüzde Etkin Bir Mecra: Sektörel Yayıncılık” konulu panel ile mesleğimizin geleceğine yön verecek öğrencilere sektörel yayıncılığı tanıtmakla başladığımız akademik çalışmalarımıza hızla devam edilecektir.

SEYAD’ın kurumsal görüşmelere önem verdiği süreçte 2. kez Ankara ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Eser Oğuz, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Nesip Uzun ve SEYAD Kurucu Başkanı İsmail Ceyhan’ın iştirak ettiği ziyaretler olumlu sonuçlar yaratmıştır.

12 Ekim 2010 Salı günü saat:10.30’da DTM- T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Derviş Öztürk ile görüşen SEYAD yönetiminin nezaketle ağırlanmasının yanı sıra sektörel yayıncılara fayda yaratmak için sunulan görüşlerimize olumlu bir karşılık gösterilmiştir.

Yurtdışındaki fuarlara katılan sektörel yayıncıların giderlerinin DTM tarafından karşılanmaması konusunda şikayetimiz dile getirildiğinde, sayın Derviş Öztürk, Bakan onayı ile Başbakanlığa sunulan yeni kanun teklifinde hizmet sektörünün de DTM teşvikleri kapsamına alınacağının bilgisini vermiştir.

Ayrıca, Türkiye’de basılarak, yurtdışına yönelik yabancı dille hazırlanan ve yurtdışında dağıtımı gerçekleştirilen sektörel yayınların ülkenin ithalat ihracat gücünü yansıtması ve temsil noktasındaki iletişim aracı olarak desteklenmesinin sektörel yayıncılara ve ilan verenlere önemli bir katkı olacağı vurgulanmıştır. Sayın Derviş Öztürk bu konuda da; yayıncıların organizatörlerin yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında DTM teşviklerinden faydalanabileceğini, organizatör ve yayıncıların ortak projelerinin teşvik kapsamına alınabileceğini belirtmiştir.

12 Ekim 2010 Salı günü yapılan diğer ziyaret ise, TOBB –Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Sektörler ve Girişimcilik Daire Bşkanı Cihat Alagöz ile Türkiye Sektörler Meclisi Müdürü Ahmet Altıntuğlu’yla gerçekleştirmiştir.

TOBB’un bünyesindeki Sektör Meclislerinde ilgili sektörel yayının da yer alması önerisi olumlu karşılanmıştır. Bu konuda SEYAD üyesi dergilerin ilgili meclislerle eşlenmesi ve ilgili meclis başkanlarının görüşü alınarak dergilerimizin meclis üyelikleri için girişimde bulunulması için görüş birliğine varılmıştır.

SEYAD’ın “Medya ve İletişim Meclisi”nde yer alması hususunda görüşümüzü dile getirdiğimizde önerimiz sayın Alagöz tarafından çok olumlu karşılanmış, TOBB Genel Sekreterliğine dilekçe ile talebimizin iletilmesi önerilmiştir. Medya ve İletişim Meclisi’ne üyelik talebimizi bizzat ilgilenerek sonuçlandıracağı yönünde olumlu bir yaklaşım gösteren sayın Alagöz ile TOBB ve sektörel yayınların daha iyi iletişim içinde olmaları yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Ankara ziyareti esnasında görüşülen değerli üyemiz Matbaa Haber Dergisi’nin sahibi Sayın Tamer Ardıç’ta eşlik etmenin yanı sıra bundan sonraki Ankara temaslarında gerekli sorumlulukla üzerine düşen görevi yerine getireceğini aktarmıştır. Taşıdığı aidiyetlik duygusu ve sorumluluk için kendisine teşekkürlerimizi sunarız.

Uncategorized
About editor