Yeşil Bina

Yeşil Bina dergisi

2010 yılında yayın hayatına başlayan Yeşil Bina dergisi; Dünyada kabul gören standartlarla belgelendirilen yeşil bina yapım sürecine yönelik ürün ve teknolojileri, üretim ve uygulama tekniklerini, bu konuda görüş ve yönetim yaklaşımlarına yer vererek, binaların minimum fosil yakıt ve su tüketmesi, karbon salımı ve atıkların azaltılması, çevreye en az zarar verecek şekilde üretilmesini konu alan içerik ile hazırlanmakta ve 2019 yılından itibaren www.yesibinadergisi.com web sitesi üzerinden yayın hayatına devam etmektedir.

 

Green Building magazine

Yeşil Bina magazine, which started its publication life in 2010; The products and technologies for the green building construction process, which are documented with the standards accepted in the world, production and application techniques, opinions and management approaches in this regard, the minimum consumption of fossil fuel and water, carbon emission and waste reduction, and the production of the buildings in the least harmful way. The area is prepared with content and has been broadcasting on the website www.yesibinadergisi.com since 2019.

http://www.yesilbinadergisi.com/

http://www.yesilbinadergisi.com/edergi/21/50/index.html