Yeni Enerji

YENİ ENERJİ DERGİSİ

https://www.yenienerji.com/flip-flop-arsivi?year=2020 

 

İçerik: Yenilenebilir enerjiler alanında teknoloji ve sistemler, yasal mevzuat, yatırımlar, yurtiçi ve yurtdışı etkinlikler, yenilikler, güneş kolektörleri ve pilleri, rüzgar türbinleri ve donatıları, jeotermal enerji sistemleri, hidroelektrik santraller, ısı pompaları, hibrit sistemler gibi ürün grupları ile ilgili tanıtımlar, teknik yazılar, röportajlar ve haberler.

 

Hedef Kitle : Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanılabileceği endüstri kuruluşları, inşaat, taahhüt grupları, GYO’lar, OSB’ler, santral yatırım ve işletmecileri, elektrik üretici ve satıcı kuruluşlar, yerel yönetimler, enerji finansı ve lojistiği ile ilgili firmalar, ilgili bakanlıklar ve daire başkanlıkları, araştırma kuruluşları, yenilenebilir enerji teknolojileri ile ilgili üreticiler, temsilciler, danışmanlar, satış ve uygulama firmaları.

 

Sahibi

Asrin Bakır Gerçek – asrinbakir@dogayayin.com 

 

Sorumlu Yazı işleri Müdürü

Oya Bakır – oyabakir@dogayayin.com 

 

Genel Yayın Yönetmeni

Gökçen Parlar Ünal – gokcenparlar@dogayayin.com  

 

Yazı İşleri Müdürü

Nihan Kolçak – nihankolcak@dogayayin.com   

 

Reklam Grup Başkanı

Asrin Bakır Gerçek  – asrinbakir@dogayayin.com 

 

Reklam Müdürü

Emin Deniz Demirek – denizdemirek@dogayayin.com  

 

Reklam Servisi

Melih Büçge – melihbucge@dogayayin.com

 

Periyodu :  İki ayda bir (yılda 6 sayı)

 

Tirajı : 4.000 (net)

 

YENI ENERJI MAGAZINE

https://www.yenienerji.com/flip-flop-arsivi?year=2020 

 

Content: Domestic and international editorials, news, reviews and opinion/viewpoint articles on worldwide developments, theories and approaches in the renewable energy technologies field. Scientific technical articles on renewable energy sources and technologies such as solar power systems and solar batteries, wind power, geothermal, biomasses, ocean tides, hydrogen, hydroelectric, wood (pellet), fuel cells and hybrid systems. Activities, announcements, current news and impressions concerning companies, professional associations and academic institutions in the renewable energy technologies sector. Product technical reviews. Interviews and portrait introduction articles commenting on the current issues in the sector. Technical articles and interviews presenting information concerning the use and application of products. Periodical columns by experts.

 

Target Group: Ministry of Energy and Natural Resources, related head departments.

Related public institutions such as EIE (Electrical Power Resources Survey and Development Admin.), EPDK (Energy Market Regulatory Authority), TEDAŞ, TEIAŞ, TETAS, MTA, TEUAS, DSI, DPT, etc.

Local Administrations., Industrial organizations, industrial zones, TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey), universities, laboratories and other research institutions, institutes. Sector firms, design engineering, representative, buyer, and implementing firms. Professional associations.

 

Owner

Asrin Bakır Gerçek – asrinbakir@dogayayin.com 

 

Managing Editor

Oya Bakır – oyabakir@dogayayin.com 

 

Editor in Chief

Gökçen Parlar Ünal – gokcenparlar@dogayayin.com  

 

Editor

Nihan Kolçak – nihankolcak@dogayayin.com 

 

Head of Advertising Group 

Asrin Bakır Gerçek – asrinbakir@dogayayin.com

 

Advertising Manager

Emin Deniz Demirek – denizdemirek@dogayayin.com

 

Advertising Dept.

Melih Büçge – melihbucge@dogayayin.com 

 

Period : Every 2 months (6 issues in a year)

 

Circulation : 4.000 (net)