ISK TEKNİK DERGİSİ

https://www.iskteknik.com/flip-flop-arsivi?year=2020 

 

İçerik : Mekanik tesisat ve sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, klima, ısı ve enerji alanlarında teori, yaklaşım ve uygulamaları konu alan teknik yazılar, çeviriler, sektörel haberler, röportajlar, izlenim, araştırma, görüş yazıları, dizi yazılar yer almaktadır.

 

Hedef Kitle : Mekanik tesisat tasarım, müşavirlik, taahhüt kuruluşları uzman mühendisleri, kamu ve özel sektör sanayi kuruluşları ve hizmet yapılarının teknik işletme-bakım müdürleri, hastane, turistik tesis, idari ofis binaları, alışveriş merkezleri gibi yoğun kamusal kullanımda bulunan yapıların teknik müdür ve genel müdürleri, inşaat, taahhüt kuruluşları mekanik bölüm mühendisleri, meslek örgütleri ve eğitim kurumları, ISK sektörü kuruluşları.

 

Sahibi

Asrin Bakır Gerçek – asrinbakir@dogayayin.com 

 

Sorumlu Yazı işleri Müdürü

Oya Bakır – oyabakir@dogayayin.com 

 

Genel Yayın Yönetmeni

Gökçen Parlar Ünal – gokcenparlar@dogayayin.com  

 

Yazı İşleri Müdürü

Nihan Kolçak – nihankolcak@dogayayin.com   

 

Reklam Grup Başkanı

Asrin Bakır Gerçek  – asrinbakir@dogayayin.com 

 

Reklam Müdürü

Emin Deniz Demirek – denizdemirek@dogayayin.com  

 

Reklam Servisi

Melih Büçge – melihbucge@dogayayin.com

 

Periyodu :   İki ayda bir (yılda 6 sayı)

 

Tirajı : 5.000 (net)

 

ISK TEKNIK MAGAZINE

https://www.iskteknik.com/flip-flop-arsivi?year=2020 

 

Content: News, products and technology reviews for technicians about heating, refrigeration, ventilating, air-conditioning, montage, service and application technique. Articles on training of service staff. Introduction of equipments on service equipments and application technique. Service, commitment companies and application introductions.

 

Target Group: Contractors and technicians of montage service application in heating, refrigerating, ventilating, montage and service Engineers and technicians Members of vocational high school Technical staff who work on production process of HVAC sector Related associations’ members Services

 

Owner

Asrin Bakır Gerçek – asrinbakir@dogayayin.com 

 

Managing Editor

Oya Bakır – oyabakir@dogayayin.com 

 

Editor in Chief

Gökçen Parlar Ünal – gokcenparlar@dogayayin.com  

 

Editor

Nihan Kolçak – nihankolcak@dogayayin.com 

 

Head of Advertising Group 

Asrin Bakır Gerçek – asrinbakir@dogayayin.com

 

Advertising Manager

Emin Deniz Demirek – denizdemirek@dogayayin.com

 

Advertising Dept.

Melih Büçge –  melihbucge@dogayayin.com 

 

Period : Every 2 months (6 issues in a year)

 

Circulation : 5.000 (net)