Blog

1 Ocak 2008

Yönetim Becerileri Eğitimi Düzenlendi

Yönetim Becerileri Eğitimi Düzenlendi

SEYAD Eğitim çalışmaları 12 Ocak 2008 Cumartesi günü gerçekleşen Yönetim Becerileri Eğitimiyle sürdü. En küçük şirketten, globaline kadar tüm şirketlerin ortak sorunu olan “yönetim”in, giderek artan rekabet ortamında önemi her geçen gün artmakta. Doğru yönetimin bir rekabet avantajı haline geldiği günümüzde, üyelerimizin yönetim becerilerini artırmak amacıyla düzenlediğimiz eğitimde; yönetimin tarihçesinden, yönetimsel sorunların çözümüne kadar geniş bir içerikle eğitim gerçekleşti. Eğitime SEYAD üyelerince yayınlanan dergilerde çalışan 11 kişi katıldı. İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Kandilli Cemile Sultan tesislerinde gerçekleşen eğitim Yönetici Akademisi Eğitimcisi ve yazar, Celalettin Kandemir tarafından verildi.

SEYAD eğitimlerinin bundan sonraki ayağı 09 Şubat 2008 Cumartesi günü gerçekleşecek Örgütlerde Davranış Psikolojisi Eğitimi.

Uncategorized
About editor