Tersane dergisi

2008 yılında yayın hayatına başlayan Tersane dergisi; gemi yapım süreçleri ve tersanelerde kullanılan malzeme, üretim gereçleri ve teknolojilerini konu alan bir içerikle üç ayda bir yayımlanmaktadır.

Shipyard magazine

Tersane magazine, which started its publishing life in 2008; It is published quarterly with a content about shipbuilding processes and materials used in shipyards, production materials and technologies.

http://www.tersanedergisi.com/

http://www.tersanedergisi.com/edergi/23/62/index.html