Su ve Çevre Teknolojileri

Su ve Çevre Teknolojileri dergisi

2005 yılında yayın hayatına başlayan Su ve Çevre Teknolojileri dergisi; temiz su hazırlama, şartlandırma teknolojilerini, sanayi arıtma tesislerinin, kentsel atıksu ve katı atık bertarafına yönelik arıtma ve geri kazanım atıktan enerji tesislerinin gereksindiği, tasarımından başlayarak yapım ve işletme aşamalarında kullanılan malzeme, üretim gereçleri ve teknolojilerini konu alan bir içerikle aylık olarak yayımlanmaktadır.

Journal of Water and Environmental Technologies

Su ve Çevre Teknolojileri magazine, which started its publishing life in 2005; Fresh water preparation, conditioning technologies, industrial treatment plants, urban wastewater and solid waste disposal and recycling wastes, energy plants are needed, starting with the design, are published on a monthly basis with materials, production materials and technologies that are used in the construction and operation phases.

http://www.suvecevre.com/

http://www.suvecevre.com/edergi/19/140/index.html