Railway Turkey

RailwayTurkey Suppliers Magazine-Raylı Sistemler ve Demiryolu Tedarikçileri Dergisi:
Y
ılda 4 kez İngilizce + Türkçe yayınlanmaktadır. Türkiye ve Dünya Demiryolu ve raylı sistem üreticileri ve hizmet sağlayıcılarını aynı platformda buluşturarak Türkiye ve Dünya genelinde dağıtılmaktadır.
www.railwayturkey.com