HVAC&R TURKEY DERGISI

https://www.hvac-turkey.com/flip/2019/index.html

İçerik : Türkiye ekonomisinin gelişen dinamikleri, sektörel envanterler, fuar, sempozyum gibi etkinliklerin duyuruları, dünya HVAC-R sektörünü ilgilendiren uluslararası başarılarımız, dernek ve organizasyonlarımızın tanıtımları, firma  ve ürünlerin tanıtımları, üretim teknolojileri ve kalite odaklı makaleler yer alıyor.

Hedef Kitle : Hvac&r Turkey, İngilizce yayın diliyle yurtdışı HVAC fuarlarında ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yurtdışı dernek ve yayın kuruluşlarına talep edilen adetlerde ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Sahibi

Asrin Bakır Gerçek – asrinbakir@dogayayin.com 

 

Sorumlu Yazı işleri Müdürü

Oya Bakır – oyabakir@dogayayin.com 

 

Genel Yayın Yönetmeni

Gökçen Parlar Ünal – gokcenparlar@dogayayin.com  

 

Yazı İşleri Müdürü

Nihan Kolçak – nihankolcak@dogayayin.com  

 

Reklam Grup Başkanı

Asrin Bakır Gerçek  – asrinbakir@dogayayin.com

 

Reklam Müdürü

Emin Deniz Demirek – denizdemirek@dogayayin.com 

 

Reklam Servisi

Melih Büçge – melihbucge@dogayayin.com 

 

Periyodu : Yılda bir kez

 

Tirajı : 5.000 (net)

HVAC&R TURKEY MAGAZINE

https://www.hvac-turkey.com/flip/2019/index.html

 

Content : To provide sectoral inventory, research, news and information for the effective promotion of Turkey’s heating, cooling, ventilation and air conditioning interviews.

 

Target Group: Overseas HVAC industry is the buyer of products and services; investor, mechanical project manager of construction and contracting companies, designers, consultants, sales and application companies.

 

Owner

Asrin Bakır Gerçek – asrinbakir@dogayayin.com 

 

Managing Editor

Oya Bakır –  oyabakir@dogayayin.com 

 

Editor in Chief

Gökçen Parlar Ünal – gokcenparlar@dogayayin.com  

 

Editor

Nihan Kolçak – nihankolcak@dogayayin.com 

 

Head of Advertising Group 

Asrin Bakır Gerçek asrinbakir@dogayayin.com

 

Advertising Manager

Emin Deniz Demirek – denizdemirek@dogayayin.com

 

Advertising Dept.

Melih Büçge – melihbucge@dogayayin.com 

Period: Annual (1 issue per year)

 

Circulation: 5,000