Doğalgaz

Doğalgaz dergisi

1988 yılında yayın hayatına başlayan Doğalgaz dergisi; Dünyadan ve Türkiye’den doğalgaz ile ilgili uygulamalar, doğalgaz altyapı sistem ve malzemeleri, merkezi, bölgesel ve bireysel ısıtmada kullanılan ürün, cihaz, sistem ve malzemeler, ısıtma, enerji, yalıtım, baca ve kazan dairesi, gaz alarm ve güvenlik sistemleri, alt yapı çalışmaları, şehirlerdeki güncel doğalgaz satış birim fiyatları, konutlardaki ve sanayi tesislerindeki kullanımlarda çeşitli yakıtların güncel maliyet karşılaştırma tablolarına yer veren bir içerikle iki ayda bir yayımlanmaktadır.

Natural Gas magazine 

Doğalgaz magazine which started its publishing life in 1988; Applications of gas from around the world and Turkey, natural gas infrastructure systems and materials, central, regional and products used in individual heating devices, systems and materials, heating, energy, insulation, chimney and boiler, gas alarm and security systems, infrastructure The works are published bi-monthly with a content that includes current natural gas sales unit prices in cities, current cost comparison tables of various fuels in residential and industrial facilities.

http://www.dogalgaz.com.tr/

http://www.dogalgaz.com.tr/edergi/4/218/index.html