Çatı ve Cephe

Çatı ve Cephe dergisi

2006 yılında yayın hayatına başlayan Çatı ve Cephe dergisi; yapı teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak yapılarda uygun fiziksel ortamın yaratılmasında önemli olan çatı ve cephe sistemleri üzerine yoğunlaşmakta, sektör gündemini yansıtan içerik ile üç ayda bir yayımlanmaktadır. 2012 yılından itibaren her yıl Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri’ni düzenlemektedir.

Roof and Facade magazine

Çatı ve Cephe magazine, which started its publishing life in 2006; Depending on the developments in building technologies, it focuses on roof and facade systems, which are important in creating the appropriate physical environment in buildings, and is published quarterly with content reflecting the sector agenda. Since 2012, it organizes the Roof and Facade Materials Awards every year.

http://www.cativecephe.com/

http://www.cativecephe.com/edergi/20/84/index.html