Sektörel Yayıncılığın Pazarlamadaki Yeri

SEKTÖREL YAYINCILIĞIN PAZARLAMADAKİ YERİ

İsmail Ceyhan

Sektörel Yayıncılık;

Belli bir iş alanı (business) profesyonellerinden (üretim ve hizmet grupları) – hedef kitlesi olarak tanımlanan “iş alanları” profesyonellerine yönelik  haber ve bilgi değeri olan mesajları, pazarlama iletişimi sürecindeki çalışmaları, çabaları düzenli olarak taşıyan bağımsız yayın ortamlarıdır.

Sektörel Yayınlar Pazarlama Sürecinin Neresinde?

Pazarlamanın 4 P’si olan;

– Ürün (Product) ,

– Fiyat (Price) ,

– Satış Yeri (Place) ve

– Tutundurma (Promotion)

Sektörel yayınlar tutundurma (Promotion) içinde yer alır.

Promosyonun 4 Bileşeni İçinde;

– Reklam (Advertising)

– Satış Tutundurma (Sales Promotion),

– Kişisel Satış (Personal Selling),

– Halkla İlişkiler-Duyurum (Public Relation-Publicity)

Sektörel yayınlar ikisinde doğrudan, ikisinde dolaylı yer alır,

Sektörel Dergilerin Pazarlama Sürecindeki Avantajları;

– Seçilmiş, konsantre hedef kitleye ulaşması

– Etki gücünün uzun zaman dilimine yayılması

– Tirajdan fazla okura ulaşabilme olanağı (Pass-along Audience )

Tanımlı Hedef Kitleye Birim Erişim Maliyeti;

– Sektörel Yayıncılık:All-in-One

– Bir-e-bir hedef kitleye,

– Doğrudan,

– Reklam ve halkla ilişkiler stratejilerini birarada yürütebileceğiniz,

– En küçük bütçe ile en verimli sonuçlar alabileceğiniz ortam

Yine de Seçmek Gerek.

Doğru mecra kullanımının satışları artırmakta da, müşteri sadakatini yükseltmekte de, marka yaratmak sürecinde de, marka değerini güçlendirmekte de, tanınırlığı artırmakta da, ürün lansmanlarının başarısının büyüklüğünde de önemi büyüktür.

– Ne söylediğiniz kadar, “nerede” söylediğiniz de önemlidir.

– Her mecra, hedef kitleniz üzerinde farklı bir algıya sahiptir.

– Optimum mecra doğru seçilmiş B2B periyodikler,

“fayda” ve “maliyet”i” optimize edebileceğiniz kanallardır.

İletişim Kirliliği Artıyorken;

– Seçici algı

– İzinli iletişim

Pazarlama iletişimi sürecinin de belirleyici faktörleri olacak. Sektör derginize bir de bu yaklaşımla

bakın….