Blog

1 Temmuz 2009

Sektörel Yayıncılar Uyarıyor:”Sektörlerin Can Suyu Kurumasın!”

Sektörel Yayıncılar Uyarıyor:”Sektörlerin Can Suyu Kurumasın!”

Sektörel yayınlar, yayınlandıkları sektör içi iletişimi sağlayan, yenilikleri duyuran, üretim teknolojilerindeki gelişmelerden haberdar eden, yeni pazarlar hakkında bilgi veren, sektörleri geliştiren yayınlardır. Bu işlevleri dolayısıyla sektörlerin kanıdır, canıdır.

Sektörel yayıncılık Türkiye’nin önceki dönemlerinde yaşanan yerel krizlerinden etkilendiği gibi doğal olarak küresel krizden de etkilenen sektörlerin başında gelmektedir.

Türk sanayi ve ticaret çevrelerinin kriz karşısında aldıkları tedbirlere bu küresel krizde, küresel markaların aldıkları tedbirler de eklenince dergilerin reklam gelirlerinde aşırı azalma yönünde ciddi bir sorun yaşanmaktadır.

Meslektaşlarımızın ve reklam verenlerimizin çok iyi bildiği gibi sektörel yayınlar %95 oranında gelirini reklam yayınlarına borçludur. Okur geliri iyimser olarak %5 mertebelerindedir.

Bu nedenle reklam gelirlerindeki azalma sektörel yayınları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etki sonucu, kapanan ya da yayınına ara veren sektörel yayınlar her geçen gün artmaktadır.

Sektörel yayınların kapanması, sektörlerin iletişim kanallarının kesilmesi anlamına gelmektedir.

Bunun sonucunda sektörlerin “kanı ve canı kuruyacaktır”.

Sektörlerin gelişmesini engelleyebilecek böylesi bir sonucun krizin etkilerini azaltmayacağı ortadadır. Krizin etkilerinin azaltılması ve krizden çıkılmasıyla ilgili paketlerin açıklandığı bugünlerde sektörel yayınların sorunlarına dikkat çekmek, bu sorunların çözümüyle ilgili önerilerde bulunmak istiyoruz.

Sektörel yayınlar, işlevleri gereği tüm sektörlerin canlanmasında olumlu etkileri olabilecek yayınlardır. Dolayısıyla sektörel yayınların sorunlarının çözümü tüm sektörlerin sorunlarının çözümü için atılmış önemli bir adım olacaktır.

Reklamlardaki KDV oranı düşürülmelidir: Reklamverenlerin daha fazla reklam yatırımı yapmasını sağlayacak böyle bir tedbir sadece medya ve reklamcılık sektörünü geliştirmeyecektir. Aynı zamanda iç tüketimin artmasına da katkı sağlayacaktır.

KOSGEB’in yurtdışı tanıtım desteklerinden yerli yayıncılar da faydalanmalıdır: Yurtdışında yayınlanan süreli yayınlara verilen KOSGEB tanıtım desteğinin, “Türkiye’de yayınlanan ve yurtdışına yönelik dergileri” de kapsaması sağlanmalı. Böylece Türkiye’de yayınlanıp onlarca ülkede dağıtılan dergi ve kataloglar sayesinde Türkiye’nin ihracat gelirlerinde artış sağlanabilecektir.

Üretim, hammadde ve dağıtım maliyetlerini düşürmeye yönelik önlemler alınmalıdır: Dergilerin üretiminde kullanılan kağıdın KDV oranı düşürülmeli, PTT sektörel yayınlara yönelik özel indirimler uygulamalıdır. Böylece daha yüksek tirajlar ve dağıtımlar gerçekleştirilerek, sektörel yayınların etkisi artırılabilir.

İstihdam yükü ve vergiler düşürülmelidir: Türkiye’de yayınlanan 1000 civarı sektörel dergide onbinlerce kişi istihdam edilmektedir. Bu dergilerin kriz dolayısıyla kapanması yetişmiş ve nitelikli iş gücünün işsiz kalmasına yol açmaktadır. Yayıncıların iş gücünü azaltma yoluyla ayakta kalmaya çalışmasını engellemek için istihdam ve vergilerdeki yükün azaltılmasının doğru olacağı düşüncesindeyiz.

Uncategorized
About editor