Blog

1 Ağustos 2007

MEDYAKOLİK:”Sektörel Yayıncıların Sesi:SEYAD”

MEDYAKOLİK:”Sektörel Yayıncıların Sesi:SEYAD”

Medya dünyasının sektörel gazetelerinden MEDYAKOLİK’te SEYAD ile ilgili bir röportaj yayınlandı. Medyakolik Gazetesinin Ağustos 2007 sayılında yayınlanan röportajın tam metni:

1- SEYAD ne zaman kuruldu? Ne tür faaliyetler yürütüyor?

2000 yılında kurulan derneğimizin amacı, sektörel yayıncıların mesleki ve hukuki sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya çalışmak, mesleki dayanışma ve yardımlaşma doğrultusunda adımlar atmak. Sektörel yayınlar genellikle abonelere dağıtıldıkları için dağıtım maliyetleri en önemli sorunlarımızdan biri. Bu konuda PTT dağıtım tarifelerinde bazı indirimler gerçekleşmesi, en azından sanayileşmiş ülkelerdeki dağıtım maliyetlerine çekilmesi için girişimlerimiz oluyor. Bir başka faaliyetimiz yeni basın kanunu çıkarken gerçekleşmişti. 2002 yılında apar topar değiştirilen basın kanununun ceza tutarlarının makul seviyelere çekilmesi için ciddi çaba göstermiş, konuyla ilgili raporlar hazırlamış ve ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapmıştık. Sonuçta söz konusu cezalar gerçekten makul seviyelere indirildi.

Önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalardan biri, özelde sektörel yayıncıların, genelde medya sektörünün AB müzakere sürecinden nasıl etkileneceğinin inceleneceği bir “Düzenleyici Etki Analizi Raporu” hazırlatmak olacak. Bu raporun ilgili müzakere başlığında referans alınabilecek bir çalışma olmasını hedefliyoruz. Bir diğer önem verdiğimiz çalışma ise sektörel dergi, rapor ve katalogların toplu bir biçimde yer alacağı bir kütüphane kurmak. Şimdi Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne devredilen ve birçok benzersiz dergiyi barındıran Hakkı Tarık Us Kütüphanesi’nden sonra, bu kütüphane benim bildiğim ilk süreli yayın kütüphanesi olacak. Ekonomi süreli yayınları konusunda ise belki de dünyada ilk olacak.

Önem verdiğimiz ve hedeflediğimiz bir diğer önemli konu da meslek içi eğitim ve gelişim. Konuyla ilgili seminer çalışmalarımız 2006 yılında başladı. Sektörümüze emek veren her aşamadaki bireylerin mesleki donanımını artırmak için ve yine sektöre yetişmiş eleman hazırlamak için yaptığımız eğitim çalışmalarına 2007 yılında hız vermek istiyoruz. İlk iki seminerimiz fikri mülkiyet ve sosyal güvenlik konularındaydı. Bu yıl gerçekleştireceğimiz ilk seminer ise, “Basel II Sürecinin Türkiye’deki Firmalara Etkileri” başlığını taşıyor. Ayrıca, muhabirden tasarımcıya, müşteri temsilcisinden muhasebeciye kadar her alanda çalışan sektör mensupları için de sertifikalı kurslar başlatmak istiyoruz.

2- Sizce sektörel yayınlara neden gerek duyulur? Bu yayınların nasıl yararları vardır?

Bu sorunun cevabının sektörel yayıncılığın tanımıyla daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Sektörel yayıncılığı, belirsiz ve genel tüketiciye yönelik olmayan, belirli bir sektördeki kişilere ya da belirli bir meslek grubuna yönelik yayın yapan, yani hedef kitlesi net, daha çok adrese teslim yöntemiyle dağıtılan, dergi, gazete, internet sitesi, sektörel katalog, kitap, CD gibi mecraları kullanan yayıncılık olarak tanımlayabiliriz. Sektörel yayıncılık, ülkemizde pek kullanılmasa da düşey ve yatay olarak ikiye ayrılır. Farklı iş kollarında çalışmakla birlikte, aynı işle uğraşan ya da aynı konuma sahip kişilere ulaşan dergi ve gazeteler yatay yayın olarak tanımlanır. Örneğin çok farklı sektörlerde çalışsalar da muhasebecilere yönelik yayınlanan dergi yatay yayın ürünüdür. Aynı sektörde çalışan okurlara yönelik hazırlanan süreli yayınlar ise düşey yayındır. Türkiye’deki sektörel yayıncılık kavramına en çok benzeyen düşey yayıncılıktır.
Sektörel yayıncılığın hedefi kısaca, yayınlandıkları sektördeki iletişim kanalı olmak. Böylece sektörlerin gelişimine çok ciddi katkıları olan yayınlar ortaya çıkar.
Bilim dergilerinin bilimsel gelişmeyi hızlandırması gibi, sektörel dergiler de ekonomi ve sanayideki gelişmeleri hızlandırır. İlk bilimsel dergilerin yayınlanmaya başlamasıyla, şehirlerindeki gelişmelerden bile haberdar olamayan bilim adamları dünyanın öteki ucundaki meslektaşlarının çalışmalarından haberdar olmuştur ve bilimsel gelişme birden ivme kazanmıştır. Sektörel dergiler de yayınlandıkları sektörde benzer bir etki yaratır. İletişim sayesinde sektörlerindeki gelişmelerden haberdar olan aktörler, üretimden pazarlamaya, bu gelişmelere uygun stratejiler geliştirirler. Böylece hem şirketleri hem de sektör büyümeye başlar.

3- Ülkemizde sektörel yayıncılık ne durumda?

1980’li yıllarda başlayan dışa açık büyüme modeli ile tüm sektörlerde ciddi gelişmeler sağlanıyor ve yatırımlar yapılmaya başlanmasıyla, özellikle inşaat, tekstil ve turizm sektörlerinde birçok dergi yayın hayatına başlıyor. Bugün derneğimizin üyeleri arasında çeyrek yüzyıldır kesintisiz yayınlanan dergilerin olması, ülkemizde bir sektörel yayıncılık geleneğinin ve sektörünün oluştuğunun en önemli göstergesi. Ayrıca son yıllarda ciddi miktarda yeni sektörel dergi ve gazetenin yayın hayatına giriyor olması da önemli. Üstelik bu yayınların bir kısmı sadece yurtdışına yönelik… Uluslar arası bazı sektörel yayın gruplarının da Türkiye’ye ilgi göstermeye başladığını görüyoruz. Örneğin ABD kaynaklı Thomas Industrial Media Türkiye’de ilk dergisini çıkardı. Hem yerli yayıncıların yeni dergiler yayınlamayı sürdürmesi hem de uluslar arası yayıncıların ülkemize ilgi göstermesi, ekonomik gelişmelerin bir yansıması. Bu eğilimin uzun bir süre devam edeceğine inanıyorum.

4- ‘Sektörel Yayıncılık Zirvesi’ hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Sektörel yayıncılık zirvesi, sektörel yayıncılığın gelişmesi, bilinirliğinin artması, kalitesinin yükselmesi, saygınlığının yükselmesi gibi hedeflerimizi gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz geniş ve büyük bir etkinlik olacak. Şimdilik bir proje… Önümüzdeki yılın başlarında toplamayı hedefliyoruz.

5- Telif hakları konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Telif hakkı emek sonucu doğan bir haktır. Yasalarla da korunur. Dolayısıyla telif hakkı ihlali, kelimenin gerçek anlamıyla hırsızlıktır. İntihalden, alıntıya kadar çeşitli biçimlerde tezahür eden ihlaller konusunda SEYAD çok duyarlıdır. Bu konularla ilgili üyelerimizi bilgilendirici toplantılar yapıyoruz. SEYAD’ın mesleki ve etik değerleri arasında da önemli bir yeri vardır. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki SEYAD üyeleri de bu konuda çok duyarlı.

6- Sektörel yayıncılığın yurt dışına uzanan kısmıyla ilgili de çalışmalarınız var mı?

Evet var. Özellikle son yıllarda artan bir sektörel yayıncılık türü olan yurtdışına yönelik yayınlar çok umut vaadediyor. Birçok yayıncı üyemiz, sadece yurtdışına yönelik hazırlanan ve dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda dağıtılan dergiler ve sektörel kataloglar yayınlamakta. Yurtdışına yönelik hazırlanan dergilerimiz Türkiye’nin ihracatının artmasına önemli katkıda bulunuyor. Tüm bu çalışmalar sadece yayıncı firmaların çabaları ve öz kaynakları ile gerçekleşmekte ve hiçbir kurumdan destek alınmamakta.

Uncategorized
About editor