Maaliyet Analizi Raporu 2018

14/09/2018 de güncellendi

SEYAD MALİYET ANALİZİ RAPORU (2018)

A) Sektörel bir derginin yayın ve yapım maliyetinin analizi

B) Reklamlar için tavsiye edilen taban fiyatlar

MALİYET ANALİZİ

Aşağıda; Aylık olarak yayımlanan bir sektörel derginin tanımlanmış özelliklerine uygun olarak girdileri kalem kalem incelenmiş ve yayın sürecindeki  editoryal ve teknik üretim maliyetleri analiz edilmiştir. Belirtmek gerekir ki raporumuzda ‘sektörel yayıncı kuruluşun yatırım maliyeti’ inceleme kapsamı dışında tutulmuştur.

Maliyet analizi iki başlıkta değerlendirilmiştir.

1) İşletme maliyetleri: Sektörel bir derginin yapım ve yayını için gerekli olan işletme girdileri şunlardır;

a- İşyeri, tüketilen emtia, araç gereç ve satın alınan hizmet giderleri: Kira gideri, enerji gideri (Isıtma ve soğutma için), iletişim giderleri (Sabit ve mobil telefon hatları, faks, e-posta, kurye, kargo), araç için yakıt gideri, büro sarf malzemeleri giderleri aylık olarak hesaplanmıştır.

Toplam: 4 Bin TL.

b- Personel maaşları: Sürdürülebilir bir yayın ve etkin bir içerik için dergide personel istihdam edilmesi gereken görevler bulunmaktadır. Editör, sayfa sekreteri (veya grafiker),reklam müdürü, muhasebeci, santral görevlisi, İş tanımlarına uygun en az bir kişinin istihdamı düşündüğünde bile 5 personel için maaş, yol ve yemek giderleri aylık olarak hesaplanmıştır.

Toplam: 16 Bin TL.

c- Vergiler: Kira ve ödenen ücretler için gelir vergisi, SGK pirimleri, peşin vergi, KDV, yıllık taşıt pulu, işletme türüne göre gelir veya kurumlar vergisi yıllık toplamının aya bölünmesiyle hesaplanmıştır.

Toplam: 8.5 Bin TL.

2) Yapım ve yayın maliyetleri:  Sektörel bir derginin kabul edilebilir teknik standartlara uygun olarak yayınlanabilmesi için 3-4 ayrı tedarikçiden mal ve hizmet satın alması gerekmektedir. Kağıt, baskı+cilt ve dağıtım (kurye+kargo) maliyetleri bu başlık altında değerlendirilmiştir. Analiz için derginin kabul edilen teknik özellikleri şunlardır.

Tiraj: 3000.(Basılan ve tümü dağıtılan)

Ebat: A4. (21×29.7cm)

Sayfa sayısı: 80 sayfa. (5 forma)

Kağıt: Forma için 90 gr. Kapak için 200 gr. Kuşe.

Baskı: Tamamı dört renk ofset.

Cilt: Sırtı olan amerikan cilt.

Dağıtım: PTT ve/veya özel dağıtım, kurye kargo firması ile.

a- Kağıt, baskı ve cilt: Bu üç kalem ayrı ayrı satın alınabileceği gibi entegre bir basımevinden tek kalemde de satın alınabilir. Bu çalışmada SEYAD üyesi firmaların güncel verileri esas alınarak ortalama değerler hesaplanmıştır.

1 Ton kuşe kağıt: 7 Bin TL.

5 forma baskı ve cilt: 5 Bin TL.

Toplam: 12 bin TL.

b- Dağıtım: Eylül 2018 tarihi itibariyle yukarıdaki teknik özellikleri taşıyan bir derginin PTT ile şehir içi gönderim bedeli 1.6, TL. olarak baz alınmıştır. Özel dağıtım, kurye ve kargo firmalarının fiyatlarını PTT ile dengeledikleri ve Kargo fiyatlarının kurye fiyatlarından ortalama iki kat olduğu göz önüne alınarak toplam aylık dağıtım giderleri hesaplanmıştır.

Toplam: 9 bin TL.

Sonuç olarak,

Aylık bir derginin toplam maliyeti: 49.500 TL.’dir. Basın mevzuatı  ve yönetmeliklerinin dergi toplam sayfa sayısının üçte birinin reklam olabileceği yaklaşımı dikkate alınarak 80 sayfalık bir dergide reklama ayrılan sayfa sayısı  26 iç sayfa ve 4 kapak sayfası olarak belirlenmiştir.

Reklam alınabilecek sayfaların dergi toplam maliyetini karşılaması için sayfa başına maliyet rakamı toplam maliyetin reklam sayfa sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.

(49.500/30 sayfa= 1.650 TL. Bir sayfanın maliyeti)

Mali yasaların meslek gurubumuza tanıdığı kar limiti (%25) maliyet toplamına uygulandığında 49.500x%25= 12.375 TL: kar edebilmemiz için, yukarıda analizi yapılan dergide bir sayfa reklam yayını için tavsiye edilecek fiyata ulaşılmıştır.

Tanımsız bir sayfa için olması gereken ilan fiyatı: 1.650+Kar(412 TL.)=2.062 TL.

Bir sayı için olması gereken toplam ilan geliri: 2062×30=61.8600 TL.

TAVSİYE EDİLEN  REKLAM TABAN FİYAT LİSTESİ

Derginin yayın tarihinde ve fatura ibrazında nakten ödeme koşulu ile;

Tercihsiz, iç sayfa:  1.500 TL.

Tercihli, sayfa numarası tanımlı iç sayfa:  1.650 TL.

Arka kapak 5.000 TL.

Kapak içleri (Ön) 4.000 TL.

Arka kapak içi 3.000 TL.

Ön kapak: 8.000 TL.

Yukarıda tavsiye edilen reklam fiyatları;  Derginin periyodu, ebadı, sayfa sayısı, abone gelirleri, kağıt ve baskı kalitesi gibi nesnel koşullara, Derginin etkinliği, okur kitlesi, yayın konusu, talep ve takip edilmesi gibi öznel koşullara, Reklam verenin bütçesi, yayın sıklığı (Aynı sayıda çok sayfa ve/veya tüm sayılarda yayın), yıllık sözleşme, ödeme yaklaşımları v.b. ticari koşullara göre değişebilmektedir.

Bu raporda sabit veriler ile değerlendirme yapılarak dergilerimizin reklam satış müdürlerine destek olunması birinci amaç olmuştur.

Raporumuzun ikinci amacı ise reklamverenlerin bilgilendirilmesi yolu ile SEYAD tarafından tavsiye edilenin altındaki  reklam bedelleri ile neyin satın alındığı, bir başka deyişle neyin alınamadığı gerçeği aydınlatılmak istenmiştir.

Değerli meslektaşlarımın çalışmalarına faydası olması dileğiyle…

İsmail Ceyhan