Maaliyet Analizi Raporu 2005

10/05/2005 de güncellendi

SEYAD MALİYET ANALİZİ RAPORU (2005)

İsmail Ceyhan

A) Sektörel bir derginin yayın ve yapım maliyetinin analizi

B) Reklamlar için tavsiye edilen taban fiyatlar

MALİYET ANALİZİ

Aşağıda aylık olarak yayımlanan bir sektörel derginin tanımlanmış özelliklerine uygun olarak girdileri kalem kalem incelenmiş ve yayın sürecindeki  editoryal ve teknik üretim maliyetleri analiz edilmiştir. Belirtmek gerekir ki raporumuzda ‘sektörel yayıncı kuruluşun yatırım maliyeti’ inceleme kapsamı dışında tutulmuştur.

Maliyet analizi iki başlıkta değerlendirilmiştir.

1) İşletme maliyetleri: Sektörel bir derginin yapım ve yayını için gerekli olan işletme girdileri şunlardır;

a- İşyeri, tüketilen emtia, araç gereç ve satın alınan hizmet giderleri:Kira gideri, enerji gideri(Isıtma ve soğutma için), iletişim giderleri (Sabit ve mobil telefon hatları,faks,e posta, kurye,kargo), araç için yakıt gideri, büro sarf malzemeleri giderleri aylık olarak hesaplanmıştır.

(Toplam: 4 Milyar TL)

b- Personel maaşları: Sürdürülebilir bir yayın ve etkin bir içerik için dergide personel istihdam edilmesi gereken görevler bulunmaktadır. Editör, foto muhabiri, sayfa sekreteri (veya grafiker),reklam müdürü, muhasebeci, santral görevlisi, Abone görevlisi, ulaştırma görevlisi. İş tanımlarına uygun en az bir kişinin istihdamı düşündüğünde bile 8 personel için maaş, yol ve yemek giderleri aylık olarak hesaplanmıştır.

(Toplam: 7 Milyar TL)

c- Vergiler:Kira ve ödenen ücretler için gelir vergisi, SSK pirimleri, peşin vergi, KDV, yıllık taşıt pulu, işletme türüne göre gelir veya kurumlar vergisi yıllık toplamının aya bölünmesiyle hesaplanmıştır.

(Toplam: 8 Milyar TL)

2) Yapım ve yayın maliyetleri:  Sektörel bir derginin kabul edilebilir teknik standartlara uygun olarak yayınlanabilmesi için 5 ayrı tedarikçiden mal ve hizmet satın alması gerekmektedir. Ofset film, kağıt, ofset baskı, cilt ve dağıtım maliyetleri bu başlık altında değerlendirilmiştir. Analiz için derginin kabul edilen teknik özellikleri şunlardır.

Tiraj: 3000.(Basılan ve tümü dağıtılan)

Ebat: A4. (21×29.7cm)

Sayfa sayısı: 80 sayfa. (5 forma)

Kağıt: Forma için 90 gr. Kapak için 200 gr. Kuşe.

Baskı: Tamamı dört renk ofset.Cilt: Sırtı olan amerikan cilt..

Dağıtım: PTT ve/veya özel dağıtım,kurye kargo firması ile.

a- Renk ayrımı ve ofset film: Dergideki yazı, resim ve  çizimlerin net,  anlaşılır ve okunaklı olması için yüksek çözünürlükte renk ayrımı ve ofset film tabakalarına gereksinim vardır. 80 iç+4 kapak sayfası toplam 84 sayfanın film maliyeti SEYAD üyesi firmaların güncel verileri esas alınarak optimum satın alma ile hesaplanmıştır.

(Toplam: 600 Milyon TL)

b- Kağıt,baskı ve cilt: Bu üç kalem ayrı ayrı satın alınabileceği gibi entegre bir basımevinden tek kalemde de satın alınabilir. Bu çalışmada SEYAD üyesi firmaların güncel verileri esas alınarak ortalama değerler hesaplanmıştır.

(Toplam: 6 Milyar TL)

c- Dağıtım: Nisan 2002 tarihi itibariyle yukarıdaki teknik özellikleri taşıyan bir derginin PTT ile şehir içi gönderim bedeli 500, şehir dışı gönderim bedeli 850 Bin TL olarak baz alınmıştır. Özel dağıtım,kurye ve kargo firmalarının fiyatlarını PTT ile dengeledikleri göz önüne alınarak toplam aylık dağıtım giderleri hesaplanmıştır.

(Toplam: 2,5Milyar TL)

Sonuç olarak,

Aylık bir derginin toplam maliyeti: 28,100.000.000.TL’dir. Basın mevzuatı  ve yönetmeliklerinin dergi toplam sayfa sayısının üçte birinin reklam olabileceği yaklaşımı dikkate alınarak 80 sayfalık bir dergide reklama ayrılan sayfa sayısı  26 iç sayfa ve 3 kapak sayfası olarak belirlenmiştir.

Reklam alınabilecek sayfaların dergi toplam maliyetini karşılaması için sayfa başına maliyet rakamı toplam maliyetin reklam sayfa sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.

(970 Milyon TL)

Mali yasaların meslek gurubumuza tanıdığı kar limiti (%25) esas alınarak yukarıda analizi yapılan

dergide bir sayfa reklam yayını (İç sayfa ve tercihsiz) için tavsiye edilecek fiyatlandırmaya ulaşılmıştır.

(1,200 Milyon TL)

TAVSİYE EDİLEN  REKLAM TABAN FİYAT LİSTESİ

Derginin yayın tarihinde ve fatura ibrazında nakten ödeme koşulu ile;

Tercihsiz, iç sayfa:  1.200.000.000.TL

Tercihli, sayfa numarası tanımlı iç sayfa:  1.350.000.000.TL

Tercihli sağ sayfa  1.500.000.000.TL

Arka kapak 3.000.000.000.TL

Kapak içleri (Ön) 2.500.000.000.TL

Arka kapak içi 2.000.000.000.TL

Yukarıda tavsiye edilen reklam fiyatları;  Derginin periyodu, ebadı, sayfa sayısı, abone gelirleri, kağıt ve baskı kalitesi gibi nesnel koşullara, Derginin etkinliği, okur kitlesi, yayın konusu, talep ve takip edilmesi gibi öznel koşullara, Reklam verenin bütçesi, yayın sıklığı (Aynı sayıda çok sayfa ve/veya tüm sayılarda yayın), yıllık sözleşme, ödeme yaklaşımları v.b. ticari koşullara göre değişebilmektedir.

Bu raporda sabit veriler ile değerlendirme yapılarak dergilerimizin reklam satış görevlilerinin pazarlama çalışmasına destek olunması birinci amaç olmuştur.Raporumuzun ikinci amacı ise reklam verenlerin bilgilendirilmesi yolu ile SEYAD tarafından tavsiye edilenin altındaki  reklam bedelleri ile neyin satın alındığı, bir başka deyişle neyin alınamadığı gerçeği aydınlatılmak istenmiştir.

Bu iki amacın birleştiği bir nokta elde edilen veriden hareketle sektörel dergilerin tiraj,içerik düzeyi, mesleğin teknik ve etik kurallarına uygun olup olmadığının değerlendirilebileceği bir göstergenin elde edilmiş olmasıdır.

Değerli meslektaşlarımın eleştiri ve katkıları ile geliştirileceğine inanarak raporumuzun çalışmalara destek ve faydalı olması umuduyla…

İsmail Ceyhan