Blog

1 Ocak 2008

Genel Kurul Adres Değişikliği

Genel Kurul Adres Değişikliği

Değerli SEYAD üyeleri daha önce PERPA Toplantı Salonu’nda yapılacağını duyurduğumuz Genel Kurulumuz, sözkonusu salonun müsait olmaması dolayısıyla İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilecektir.
Gündem ve adres bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.
Sayın üyelerimize duyurulur.

GENEL KURUL İLANI
SEKTÖREL YAYINCILAR DERNEĞİ
Yönetim Kurulu Başkanlığından

Sektörel Yayıncılar Derneği Olağan Genel Kurulu 19 Ocak 2008 Cumartesi günü Perpa Toplantı Salonunda ekli gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Ocak 2008 Cumartesi günü aynı yerde yapılacaktır.
Sayın üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM:
1- Açılış, yoklama ve Saygı duruşu
2- Kongre Başkanlık Divanı seçimi
3- Gündem hakkındaki değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve kabul edilen önerilerle gündemin son şeklinin bağlanması
4- Önceki dönem faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider çizelgelerinin okunması görüşülmesi ve onanması
5- Önceki dönem denetim kurulu raporların okunması
6- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
7- Yeni yönetim kurulu ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
8- Dilekler ve temenniler
9- Kapanış.

Toplantı Yeri: İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı – Cemile Sultan Korusu / SULTAN KÖŞK
Adres: Küçüksu Cad. Dr. Orhan Özdeş Sok. No:4/6 Kandilli İSTANBUL
Kroki: http://www.cemilesultan.com/iletisim.asp#
Tel: 0216 308 49 43 (3 hat)

Tarih: 26 Ocak 2008 Cumartesi
Saat: 13.00

Uncategorized
About editor