Blog

1 Mart 2008

Gelişen Bir Mecra Olarak, Sektörel Yayınlar…

Gelişen Bir Mecra Olarak, Sektörel Yayınlar…

Türkiye’nin en köklü pazarlama iletişimi dergisi Marketing Türkiye’nin hazırladığı 2007 Almanak’ta SEYAD’ın da 2007 ve 2008 yılıyla ilgili sektör değerlendirmesine yer verildi. SEYAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şen’in yaptığı sektörel değerlendirme şöyle:

İsmail Şen
SEYAD Sektörel Yayıncılar Derneği Başkanı

Sektörel yayıncılık sanayileşmiş ülkelerde, pazarlama iletişiminin önemli aktörlerinden biridir. Özellikle, yayınların spesifik oluşu, okur hedef kitlesinin seçkin ve belirli olması gibi avantajları dolayısıyla, reklamverenler tarafından yoğun olarak kullanılan bir mecradır.

Ülkemizde ise, ilk sektörel yayın 1880 yılında yayınlanmaya başlamış olmasına rağmen, yaygınlaşması 1980 sonrasında gerçekleştiği için bazı sorunları vardır. İçerik, tasarım ve dağıtım olarak özetlenebilecek sorunlar dolayısıyla, genel olarak süregelen bir saygınlık eksikliğinden bahsedilebilir. Özellikle 1980’li ve 90’lı yıllarda yayınlanan öncü dergilerin yaşadığı bu sorun giderek ortadan kalkmaktadır. Bu konuda en büyük katkıyı, sektörel yayıncılığın kalitesini ve saygınlığını artırmak amacıyla faaliyetler yürüten Sektörel Yayıncılar Derneği yapmaktadır. SEYAD’ın faaliyetleri ve kendini geliştiren sektörel yayıncılar sayesinde, sanayileşmiş ülkelerin seviyesine yaklaşan bir fonksiyon kazandığımızı söyleyebiliriz.

Dışa açık büyümeyle gelişmeye başlayan sektörel yayınlar, son yıllarda ivmesi artan uluslar arası ekonomik entegrasyon süreci ile kalitesini geliştirmeye başlamış ve pazarlama iletişimi sektörünün önemli aktörlerinden biri olmaya başlamıştır. Özellikle son 5 yılda yurtdışına yönelik sektörel yayınlar ortaya çıkmıştır. Dünyanın 35 ülkesinde, 65 fuarda dağıtılan sektörel yayınlarımızın olması, ülkemiz sektörel yayıncılığı açısından, oldukça umut vericidir.

2007 yılında derneğimizin üye yayıncı firma sayısında bir artış olmamasına rağmen, dergi sayımızın yüzde 40 oranında artması, sektörel yayıncılığın nasıl bir gelişme içinde bulunduğu açısından oldukça önemli bir göstergedir. Bugün SEYAD üyelerinin yayınladığı dergi sayısı 90’ı bulmuştur.

2008 yılında da dergi sayısının artacağına dair beklentimiz vardır. Ancak 2007 yılında başlayan ABD kaynaklı Mortgage krizinin yarattığı olumsuz beklentiler, tüm sektörleri etkilediği için sektörel yayıncılıkta da yatırım planlarının bir kere daha değerlendirilmesine yol açmaktadır. Eğer sözkonusu krizin yaratacağı beklenen durgunluk gerçekleşmez ve uluslar arası piyasalar, krizi, beklenenden az kayıplarla atlatırlarsa 2008 yılında da sektörümüzde ciddi bir gelişme beklenebilir.

Uncategorized
About editor