Blog

1 Ocak 2008

Dünya Gazeteciler Günümüz Kutlu Olsun.

Dünya Gazeteciler Günümüz Kutlu Olsun.

Değerli meslektaşlarım, binlerce yıllık insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri, kitle iletişiminin mümkün olmasını sağlayan gazetecilik mesleğinin ortaya çıkışıdır.

Toplumların birbirlerinden uzak ve diğer toplumların etkilerine kapalı olarak yaşadığı çağlarda, ekonomik, kültürel, bilimsel gelişme ağır aksak yürümüştür. Oysa kitle iletişiminin ortaya çıkışı ve gelişmesiyle, yani gazete ve dergilerin yaygınlaşmasıyla sözkonusu gelişme büyük ivme kazanmıştır. Bu ivme etkisi dolayısıyla da toplumların gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde ülkede yayınlanan süreli yayın sayısı ölçü olarak alınmaktadır.

Yani biz gazeteciler ve yayıncılar sadece gazetecilik ve yayıncılık yapmamakta, içinde yaşadığımız toplumun gelişmesine doğrudan katkıda bulunmaktayız.

Özellikle ekonomik gelişmenin ivme kazanmasında sektörel yayınların büyük bir etkisi vardır. Sektör içi iletişimi sağlayan yegane kitle iletişim araçları olan sektörel yayınlar, bu fonksiyonlarıyla “ekonominin gizli devi” olarak varlıklarını sürdürmektedir.

Sadece dernek üyelerimiz tarafından yayınlanan 90 sektörel derginin, 300 bini aşan tirajıyla, 1 milyondan fazla seçkin yöneticiye ulaştığı gerçeğini ifade etmek bile “ekonominin gizli devi” tanımının ne kadar yerinde olduğunu gösterecektir…

Sektörlerin gelişmesini, ekonominin büyümesini, yaşadıkları toplumun daha iyiye ulaşmasını sağlamak için çalışan tüm gazeteci arkadaşların, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü” kutlu olsun…

İsmail Şen
Sektörel Yayıncılar Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Uncategorized
About editor