İTO Yayıncılık Komitesi Başk.Mehmet Develioğlu Panel Açılış Konuşması